Utbildningar i symbolterapi och symbolpedagogik bedrivs av flera oberoende utbildare med en gemensam grund i Åke Högbergs symbolterapeutiska arbete. Båda inriktingarna ger dig en god grund för att guida människor i personlig utveckling med hjälp av symboler.

Symbolpedagog – 2 år

En symbolpedagog använder symboliska uttryckssätt för att få människor att växa och utvecklas i grupp.

Drömmar, bilder och berättelser lyfter fram sidor av oss själva som vi normalt inte har tillgång till. När det fungerar som bäst ger det överblick, mening och en riktning i tillvaro. Skolbarn kan plötsligt koncentrera sig, arbetare och tjänstemän kan se en mening med det de gör, kreatörer blir mer kreativa.

Läs mer...
 

Symbolterapeut – 2 år

En vidareutbildning för terapeuter med motsvarande minst steg 1 kompetens i psykologi.

Symbolterapi innebär att komplettera det terapeutiska samtalet med symboliska uttryckssätt såsom bild, berättelser, måleri, poesi, musik och visualisering. Det omedvetna har en vishet och en kunskap som oftast är överlägsen medvetandets.

Läs mer...

Vidareutveckling

De olika lärosätena erbjuder fördjupning för dig som redan är Symbolpedagog och Symbolterapeut

Inspireras av dina kollegor, byt erfarenheter och fyll på dina batterier på ett veckoslut tillsammans med din lärare.

Läs mer...
 

En liten rubrInger k.

Historik

Symbolon

Göteborg
symbolon.se
Åke och Maj Högberg

Åke Högberg startade utbildningarna till Symbolpedagog och Symbolterapeut 1990.

Se videos och intervjuer med Åke Högberg på Youtube.

Åke Högbergs senaste bok Hela Människan presenterades på Bokmässan 2013 i Göteborg.

Inga nya utbildningar till Symbolterapeut och Symbolpedagog planeras i regi av Symbolon