Vad är symbolterapi?

I symbolterapi används  kreativa uttryckssätt som verktyg för att hjälpa dig att komma djupare i din självkännedom och för att komma i kontakt med sidor av dig själv som annars ligger dolda. 

Allt det vi upplever i livet lagras på ett mer eller mindre medvetet plan. Det allra svåraste upplevelserna ligger ofta dolda i det omedvetna men påverkar dig hela tiden utan att du är medveten om det. Drömmar, bilder och berättelser lyfter fram dessa kunskaper om oss själva så att de blir möjliga att bearbeta och läka.

Olika symbolterapeuter har olika terapeutiska grundutbildningar med symbolterapin som en påbyggnad. Terapin utformas alltid i samspel med dig och dina förutsättningar.