Vad är symbolarbete?

Människan hade tidigt en utvecklad förmåga att gestalta och uttrycka sina inre känslor och upplevelser i symbolform t ex lek, rollspel, kreativitet och drömmar. Det som är svårt att fånga i ord försöker vi förmedla med hjälp av bildspråk, i poesi, i sagor och myter. 
 
Det symboliska sättet att uppfatta och uppleva, rör sig i en annan dimension än vårt vanliga konkreta tänkande. Symbolspråket går inte att "översätta" eller tolka till vårt medvetna och kontrollerande språk utan att viktig laddning/lyster och meningsfullhet går förlorad. 
 
Med olika symboliska metoder kan vi få kontakt med behov, värderingar och föreställningar, som är mer eller mindre omedvetna och styrande för oss. Vi kan även omvärdera tidiga beslut om oss själva och om vårt förhållande till andra och till tillvaron i stort. Vi har mycket att vinna på att utveckla denna kontakt med vårt inre.
 
Att vara nyfiken, levande och kreativ är ett grundtillstånd som många av oss vuxna redan som barn tappat kontakten med och kan behöva hjälp att återfinna. Att använda symboler är då förvånansvärt verksamt och kraftfullt både vid terapi och i olika pedagogiska sammanhang.
 
Genom symbolspråket får vi på ett effektivt sätt tillgång till vårt undermedvetnas samlade erfarenheter och visdom, som man utgår från är krafter i "det godas" tjänst. Innerst inne vet vi vad som är bra för oss och vad vi egentligen kan och behöver.

Utveckla din kreativitet och få bättre kontakt med ditt inre! Våra erfarna pedagoger och terapeuter anordnar workshops och kortare kurser för att lära känna dig själv på djupet med symboliska kreativa uttryckssätt. Gå på kurs i Sverige eller utomlands.
Läs mer
Ladda hem vår folder "Symboliskt arbetssätt i terapi och pedagogik"

Här kan du se film och lyssna på ljudfiler om symbolarbete.
Se film och lyssna