Bli medlem

Vill Du bli medlem i Symbolföreningen terapi och pedagogik? Det ger dig bl.a tillgång till Facebooksidan Insidan samt rabatterat deltagande i våra årligen återkommande aktiviteter Symbolernas dag och årsmötesaktiviteter.

Gör enligt följande:

1. Maila din postadress, mailadress och ditt telefonnummer till vår e-post medlem@symbolforeningen.se 
 
2. Betala in 250 kr till Swish 123 36 18 444 eller till Plusgiro 413093-6

Undantag gäller för dig som går en symbolutbildning, medlemskapet är kostnadsfritt under studietiden. Detsamma gäller för dig som är bosatt utomlands, medlemsavgiften är frivillig.