Region Malmö

Endast påbörjad
Se vidare symbolforeningen.se
Andersson, Mia Maria
Ö Kristinelundsgatan 25 A
217 48 Malmö
070-285 1383
miamar07(at)yahoo.com
Symbolpedagog.
Använder symboliska verktyg i förskola och bibliotek. Att mötas i i lekfullhet och skapande, i berättande, drama, dans osv

Symbolkurs: Hera, Symbolon Fjärås.
Aurell, Maria
Trelleborg
0733-611 705
mia.aurell(at)telia.com
Symbolpedagog. Gymnasielärare i Bild&Form. Använder symbolverktygen för att stärka den kreativa utvecklingen och öka den skapande lusten hos eleverna.
Symbolkurs: Symbolon Roslagen 2016