Region Malmö

Andersson, Mia Maria
Ö Kristinelundsgatan 25 A
217 48 Malmö
070-285 1383
miamar07(at)yahoo.com
Symbolpedagog.
Använder symboliska verktyg i förskola och bibliotek. Att mötas i i lekfullhet och skapande, i berättande, drama, dans osv

Symbolkurs: Hera, Symbolon Fjärås.

Olsson, Christin
Christin Olsson Omvårdnadshandledning
Storgatan 82 B
26 235 Ängelholm
0709-908930
www. Symbologik
christin(at)symbologik.se
Symbolpedagog. Barnmorska/Vårdlärare/Processhandledare.
 Med basen i dialog och reflektion utgör det kreativa uttryckssättet hörnstenarna i vårt arbete.

Symbolkurs: Symbolon 2006
Aurell, Maria
Trelleborg
0733-611 705
mia.aurell(at)telia.com
Symbolpedagog. Gymnasielärare i Bild&Form. Använder symbolverktygen för att stärka den kreativa utvecklingen och öka den skapande lusten hos eleverna.
Symbolkurs: Symbolon Roslagen 2016

Johansson,Britt
DELA Handledning och utbildning
Indensvägen 15
29 638 Åhus
0708-901931
www.symbologik.se
britt(at)symbologik.se
Symbolpedagog. Sjuksköterska, Vårdlärare, Processhandledare.
 Med basen i dialog och reflektion utgör det kreativa uttryckssättet hörnstenarna i vårt arbete.

Symbolkurs: Symbolon 2006