Region Syd

Mia Maria Andersson
Ö Kristinelundsgatan 25 A
217 48 Malmö
070-285 1383
miamar07(at)yahoo.com
Symbolpedagog.
Använder symboliska verktyg i förskola och bibliotek. Att mötas i i lekfullhet och skapande, i berättande, drama, dans osv

Symbolkurs: Hera, Symbolon Fjärås.

Christin Olsson
Christin Olsson Omvårdnadshandledning
Storgatan 82 B
26 235 Ängelholm
0709-908930

christin(at)symbologik.se
Symbolpedagog. Barnmorska/Vårdlärare/Processhandledare.
 Med basen i dialog och reflektion utgör det kreativa uttryckssättet hörnstenarna i vårt arbete.

Symbolkurs: Symbolon 2006
Veronica Grönte
Granviksgatan 2 b,
571 40 Nässjö
073-90 12 12 5
veronica(at)forfattarskola.se
Symbolpedagog, Utbildad lärare och skrivarkursledare. Kreativt skrivande, dramaturgi och arbete med bildkorten i OH-serien.
www.forfattarskola.se  www.pennvassaren.se
Maria Aurell
Trelleborg
0733-611 705
mia.aurell(at)telia.com
Symbolpedagog. Gymnasielärare i Bild&Form. Använder symbolverktygen för att stärka den kreativa utvecklingen och öka den skapande lusten hos eleverna.
Symbolkurs: Symbolon Roslagen 2016

Britt Johansson
DELA Handledning och utbildning
Indensvägen 15
29 638 Åhus
0708-901931

britt(at)symbologik.se
Symbolpedagog. Sjuksköterska, Vårdlärare, Processhandledare.
 Med basen i dialog och reflektion utgör det kreativa uttryckssättet hörnstenarna i vårt arbete.

Symbolkurs: Symbolon 2006

Jaqueline Doohan
Mönsterås
073-8558706
ifdmedjackiedoohan(at)gmail.com
Symbolpedagog, beteendevetare med magisterexamen i litteratur. Biträdande huvudlärare vid vid en av grundutbildningarna till symolpedagog/symbolterapeut. Symbolon teranova. Sertifierad häslocoach och kostrådgivare. Arbetar individuellt och med grupper. Har ett engagemang av att utveckla behandlingsformer inom barn och ungdomspsykiatrin. Drivs av ledorden "lev hälsosmart i kropp själ och tanke, i strävan mot harmoni och balans."

Symbolkurs: Symbolon Terranova
Marion Falk
Helsingborg
070-8671118
marion(at)artsymbol.se
www.artsymbol.se

Symbolpedagog  och bildterapeut. Keramiker med inriktining terapi och utbildning individuelt och i grupp.
Undervisar i bildterapi och leder grupper med fokus på drömmar och symboler. Arbetar terapeutiskt, pedagogiskt, konstnärligt och hantverksmässigt.

Symbolkurs: Symbolon  
 

Helen Kémi
Jämshög
0705-886588
Helen.kemi(at)symbolonviaunna.se
www.symbolonviaunna.se
Leder utbildning av Diplomerade Symbolpedagoger i Jämshög. Styrelseordförande i Symbolföreningen. Symbolpedagog, Folkhögskolelärare och Församlingspedagog. Heliga danser. Estetiska lärprocesser och kreativ dans

Elisabeth Miller Hellqvist
Helleved 4, 571 91 , Nässjö
070-245 74 70
elisabethmillerhellqvist(at)gmail.com
Symbolterapeut. Socionom med psykoterapiutbildning i familjeterapi, Steg 1. Verksam inom primärvården Region Jönköping. Arbetar med samtalsterapi för vuxna med psykisk ohälsa. Gruppverksamhet vid utmattningssyndrom. intresserad av grön rehbilitering med kreativa inslag som öppnar upp för igenkänning och läkning.