Symbol- och kurslitteraturHär vill vi visa upp intressanta böcker med teman inom det symboliska området


(Arbetet pågår med sidorna om böcker, tips och inspiration. Vi fyller på efter hand och flyttar runt.)

Läkande sagor och berättelser

Om berättande och storytelling

Varmis-saga av Claude Steiner.
Ett sätt att presentera Transaktionsanalysens värdegrund om tillit och "Jag är OK - du är OK".
Läs här


The Science Behind the Healing Power of Storytelling. A Native Amerian Experience:
- At Native Hope, we believe in the power of storytelling to dismantle barriers, bring healing, and inspire hope for Native people, and we aren’t alone. The science backs up our belief. Läs mer

Fabula Storytelling och Berättarscen Teater Pero, Stockholm. Läs mer

Alba - Allians för läkande berättande.
"STORYTELLING – en läkande kraft mellan människor" av Inger Lise Oelrich. Läs här

"SOHLhistorier - pedagogiska berättelser som lyfter", (SOHLföreningen 2008) Läs mer

"Faran med bara en berättelse" Se här. En TED-presentation med Chimananda Adichie på Youtube.

Krukmakerskan
En tänkvärd berättelse som fascinerar alla som hör den. Läs här

"Storymaking in Education and Therapy" av Gersie, A & King, N (1989) Läs här

Läkande sagor och berättelser

Tänk Om nr 1-4 av Kristina Raftel. Inspirerande och uppmuntrande berättelser, lämpliga för samling. (Argument)

Guldvingar och Gråskägg
Lärande och läkande i saga och bild

av Majken Bahlenberg (Sama 1996)

Guldormen
Sagor från nattskogen
av Majken Bahlenberg (Sama 1999)

Törnehäcken
Barn ritar och berättar sig ur kriser ch konflikter
av Lena Larsson (Rädda Barnen 1993)

Sagans läkande kraft
Sagoläsning som krisbearbetning för barn
av Michael Lundgren o Lisa Borgström Norrby (W&W 1988)

Att leka och rita
Att arbeta förebyggande bland barn
av Laila Lindberg (Bokförlaget K&R)

SOHLhistorier
Pedagogiska berättelser som lyfter
(SOHLföreningen 2008)

Terapeutiska sagor
eller konsten att hålla sig i skinnet

av Ulla-Brtt Eknert (Mareld 1996)

Jag är någon annan
Sagofilmer från Barnbyn Skå
av Barbro Luterkort (Mareld 2009)

The Bird and the Buttons
Healing stories for Children
av Leah S. Subotnik (privat 1992 hos Dorothy Béen)

Kom ska jag berätta
Sagorna som lärde mig leva
av Jorge Bucay (Bazar 2006?)