Seed of life

"Vi använder symboliska uttryckssätt som inspirerar människor att växa och utvecklas."

Människan har alltid uttryckt sina inre känslor och upplevelser i symboler. Det är i form av symboliska bilder, berättelser och andra kreativa uttryck som vår omedvetna kunskap om oss själva visar sig. Symbolspråket är en inspirerade väg till självkännedom som hjälper oss att hitta balans och mening i livet. Symbolföreningens medlemmar består av intresserade och personer som utbildat sig till symbolterapeuter och symbolpedagoger.

Vad gör Symbolföreningen?
Vem kan bli medlem?
Är det möjligt att kontakta en medlem för samtal eller en aktivitet?
Läs mer under Medlem/Region

Följ oss på Facebook "Symbolföreningen - ringar på vattnet". Där kan du ställa frågor, få tips om kurser, utbildningar och inspiration.

Symbolarbete kan utföras  i olika former då vårt symboliska uttryck tillkännages på  olika sätt, symbolspråket  vädjar och talar till känslan, det har genom sin bredd förmågan att komma förbi rationella resonemang.  Vill du lära dig mer om dig själv finns allternativ som kan passa. Symbolarbete kan träda i kraft i stöd av sitt sammanhang enskilt eller genom skapande metoder i grupp.

Ge dig tid att utvecklas och lära känna mer om dig själv. Inom föreningen finns flera duktiga kreativa samtalspartners som du kan vända dig till för att få råd eller utforma aktiviteter.

I spår av Corona har vi blivit tvugna att ändra våra vanor och handla annorlunda. Det kan också innebära oro och stress som vi inte vet hur vi skall handskas med. Fysiska möten är begränsade och det har vuxit fram behov av nya sätt att hantera hur vi kan förhålla oss i möten med andra och till oss själva. 

Nya sätt för samtal och uttryck växer fram och det är något vi alla kan hjälpas åt att utveckla.

Om du har behov av kontakt är nyfiken eller önskar veta mer tveka inte att kontakta oss. Vi är många som arbetar och är bekanta med symbolvärlden.

Här hittar du och kan läsa mer om oss 

Jag har gått i många års terapi utan att komma åt vad mina problem egentligen handlade om. Symbolterapin förde mig direkt till kärnan.

Över hela Sverige arrangeras kurser och workshops där du får uttrycka dig kreativt och ge dig själv egen tid att hitta resurser och behov i ditt inre. I Kalendariumet hittar du lite kortare seminarium men det finns också lite längre utbildningar inom området.

Hitta en  symbolkurs nära dig!  
 

Fortbildning med Åke och Maj Högberg i Symbolarbete 2020
Symbolföreningen har arrangerat två omgångar fortbildningskurs i Symbolarbete . Göteborg 22/1 – 26/1 samt 12/2-16/2 Eftersom den första kursen blev så snabbt fullbokad.

Medlemmar från olika delar av landet tog sig till Göteborg för att samlas i Konstepidemins lokaler.  Under 5 dagar fick vi verkligen vara i den kreativa världen bland drömmar, bildskapande, sagor, myter, ritualer och visualiseringar... Åke och Maj Högberg har delat med sig av sin kunskap och grupperna har tillsammans med dem verkligen bidragit  till utveckling individuellt, i grupp och för föreningens fortsatta arbete med inspiration att ordna fler gemensamma träffar.

"Vi har processat och delat med varandra och i gruppen och det är fantastiskt hur det varje gång blir en förändring och ett växande när det osynliga blir synliggjort på ett hållet och kärleksfullt sätt."

Vi som redan gått ser fram emot ännu fler tillfällen till utbyte av erfarenheter, samtal och kreativt lärande.
 
Yvonne Roobol

Gott Nytt År 2020

Tack för årets glada möten under 2019 och stärkande samarbeten kring Symboler av alla slag. Årsmötet i Göteborg blev en stärkande upplevelse där vi som medlemmar fick möjligheten att fylla på med inspiration från många olika symbolområden! Tack för alla som ville vara med, ni som tog hand om oss och delade med Er av Era erfarenheter. Vi gläder oss alla och hejar på er, föreningsmedlemmar, som oförtrutet håller i gång symbolaktiviteter i de mest varierade former runt om i landet.
 
Vi är tacksamma för er som utbildar och håller kurser - korta, längre, djupa och breda kurser där symbolerna, ritualerna, uttrycken och det reflekterande arbetet ges utrymme.
 
Styrelsearbetet har löpt fint under året, och vi vill att ni, medlemmar, ska veta att vi finns tillgängliga för er. Vi lyssnar gärna på er och era förslag och idéer kring utveckling, nya samarbetspartner, enkla tips. Hör gärna av er. Skicka in material som vi kan publicera som små artiklar kring erfarenheter om vad som händer runt om i landet. Tips kring de vi delar och gör tillsammans. Vill påminna om våra Facebooksidor där Vi kan dela med oss i våra flöden.
 
Datum att lägga på minnet 2020
Vi firar vi Symbolernas dag runt om i landet lör – sön 21- 22mars. Tag gärna initiativ och samlas. Ta hjälp av oss för utskick kring meddelanden om vad som händer där Ni bor.
Stockholm blir värd för nästa års medlemsmöte som hålls 17-18 okt.
 
                     VI  önskar er allt gott inför det nya året!

AKTUELLT

Symbolföreningens Jubileum
16 okt 2021

Symbolföreningen startade för snart 30 år sedan, år 1992. Fira det med oss, med pompa och ståt! Vi kommer att erbjuda en kavalkad av symbolrika uppträdanden med en efterföljande middag. Exempel ur programmet är berättelser om föreningens och symbolutbildningarnas spännande start och utveckling med Pia Keiding och Dorothy Béen, heliga danser med Brita Haugen, klanger från kristallskålar av Camilla Andersson, om dansterapi och trauma med Savannah Rosén och ekopsykologi med Henrik Hallgren. Möjlighet finns att delta via Zoom under presentationerna.

som medlem kan du gå in och se inbjudan i sin helhet samt få tillgång till mötesdokumenten se flik om oss/insidan
Du kommer också att kunna läsa lite texter samt ta del av övningar 

Se.. Insidan för medlemmar
Läs medlemsbrev och inbjudan till kusinträffar

Lika olika unika
Kusinträffar s.k. Lika-Olika-dagar med workshops anordnas på flera orter genom samverkan med andra näraliggande föreningar såsom såsom Psykosyntesförbundet, SAG - Gestaltterapeuter, Svenska Psykodramaförening, SFSK - Föreningen för Systemiska Konstellationer, SRUK - Förbundet för Uttryckandekonst, SRBt Svenska riksförbundet för bildterapeuter.

Symbolernas dag 21-22 mars
Är en återkommande programmpunkt som uppmuntrar till spännande aktiviteter i landets olika regioner.  Astrid hälsar bla. a. välkommen till sin aktivitet som kommer att handla om Kreativ självreflektion. Ta reda på mer härnere.. eller få inspiration för att t.ex. att  samla en grupp att dela och arbeta med drömmar
Läs mer 

Symbolernas Dag 21och 22mars 2020

loading...
Symboler håller rötterna när tillvaron tappar fotfästet
Åke Högberg, Symbolterapeut och utbildare guidar en grupp. 3 min.

Utbilda dig till symbolpedagog eller symbolterapeut

Utbildning till Symbolpedagog eller Symbolterapeut. Finns på flera orter i Sverige. 7 veckors kurs fördelad över två år.
Mer om utbildningarna