Seed of life

"Vi använder symboliska uttryckssätt som inspirerar människor att växa och utvecklas."

Om Symbolföreningen

Människan har alltid uttryckt sina inre känslor och upplevelser i symboler. Det är i form av symboliska bilder, berättelser och andra kreativa uttryck som vår omedvetna kunskap om oss själva visar sig. Symbolspråket är en inspirerade väg till självkännedom som hjälper oss att hitta balans och mening i livet. Symbolföreningens medlemmar är personer som utbildat sig till symbolterapeuter och symbolpedagoger.

Vad gör Symbolföreningen?
Vem kan bli medlem?
Läs mer

Följ oss på Facebook "Symbolföreningen - ringar på vattnet". Där kan du ställa frågor, få tips om kurser, utbildningar och inspiration.

Har du behov av enskilt stöd och samtal? En Symbolterapeut kan vara lösningen. Eller vill du utvecklas med kreativa metoder i grupp? Då kan en kurs hos en Symbolpedagog passa bra. Ge dig tid att lära känna mer om dig själv.

Hitta din terapeut eller pedagog, som använder symboliska uttryck.

Jag har gått i många års terapi utan att komma åt vad mina problem egentligen handlade om. Symbolterapin förde mig direkt till kärnan.

Över hela Sverige arrangeras kurser och workshops där du får uttrycka dig kreativt och ge dig själv egen tid att hitta resurser och behov i ditt inre.

Hitta en symbolkurs nära dig!   Här finns våra medlemmar!

AKTUELLT

Förbered för Symbolernas dag 23-24 mars
Södra Sandby (Lund) Lördag 23 mars kl. 9-12 och kl. 13-16:15 Teckenrörelse

Sundbybergs bibliotek Signalfabriken, Söndag den 24 mars Esplanaden 10 kl 12-16

GustavsbergTornhuset  Office Center  
Odelbergs Väg  nr 11  Söndag den 24 mars.  

Göteborg Välkomna till Sensus lokal  Drottninggatan 30 Lördag den 23/3 kl. 10 - 16
Läs mer 


Aktiviteter annonseras 
Kurser på gång

Läs mer på kalendarium.

Kreativa uttryckssätt med Symbologik i Sydfrankrike 22-26/9


 Insidan. För medlemmar 
Läs medlemsbrev och inbjudan till kusinträff

Lika – Olika – Unika
Söndag 7 april 2019 kl. 10 - 17

Årets medlemsdagar arrangeras av region Väst 19-20 oktober 2019

Symbolföreningens  Medlemsdagar den 27-28 oktober 2018 i Helsingborg.
Årsmöte och fortbildning med givande gemenskap. Öppet kulturevenemang för allmänheten.

KALENDARIUM

Symbolernas Dag 23 och 24 mars 2019

loading...
Symboler håller rötterna när tillvaron tappar fotfästet
Åke Högberg, Symbolterapeut och utbildare guidar en grupp. 3 min.

Utbilda dig till symbolpedagog eller symbolterapeut

Utbildning till Symbolpedagog eller Symbolterapeut. Finns på flera orter i Sverige. 7 veckors kurs fördelad över två år.
Mer om utbildningarna