Fortbilda  dig inom bild och symbolarbete

Utbildningar i symbolterapi och symbolpedagogik bedrivs av flera oberoende utbildare med en gemensam grund i Åke Högbergs symbolterapeutiska arbete och utbildningar på Symbolons kursgård i Fjärås.

De långa utbildningarna sträcker sig över en 2-årsperiod. Dessa har gemensamt sju steg som bas kombinerat med litteraturstudier . Båda inriktingarna ger dig en god grund för att guida människor i personlig utveckling med hjälp av symboler och symboliska uttryckssätt.

Utbildningarna vänder sig i första hand till dig som arbetar inom skola, omsorg , vård och olika former av terapier. 

Vi vänder oss även till dig som vill fördjupa dig i symboliska yuttryckksätt för din egen skull. Utbildningen kan beskrivas som en inre själslig och existensiell resa.

 " Jag är sedd, jag är buren, jag är vägledd. Jag tar mot gåvan att ge tillbaka"

Flera av Symbolföreningens medlemmar och folkhögskolor bedriver verksamhet som kan erbjuda inspirationskurser för dig som önskar påfyllning och är intresserad. Det kan handla om en kväll eller en helg eller del av din semester.

Se och sök upp de medlemmar som valt att presentera sig. Se även utbyte med våra kusinföreningar.
 

Anmäl ditt intresse av utbildning genom att följa länkarna nedan inför nästa kursstart.

Observera att det finns möjighet att utbilda sig till symbolpedagog, symbolterapeut och även med grön inriktning.

Drömmar, bilder och berättelser lyfter fram sidor av oss själva som vi normalt inte har tillgång till. När det fungerar som bäst ger det överblick, mening och en riktning i tillvaron.

Genom våra utbildningar får du ta del av teorier, lära dig tillämpa dessa i praktiska övningar, och fördjupa dig i personliga upplevelser. Det ges gott om utrymme för självreflektion och individuell utveckling. Inför varje träff läses och tenteras litteratur. Alla gör ett fördjupningsarbete i något engagerande ämne.
 

Fortbildning

De olika lärosätena erbjuder vidareutbildning för dig som redan är Symbolpedagog och Symbolterapeut. Anmäl dig direkt via ovanstående länkar.

Det finns olika sätt att fördjupa sig i symbolvärlden. Inspireras av dina kollegor, byt erfarenheter och fyll på dina batterier på ett veckoslut tillsammans med din lärare eller liknande. Anmäl dig till en kusindag eller hitta samhörighet i oväntade sammanhang.

Under regioner hittar du medlemmar som på olika sätt arbetar med egna kurser . 

Föreningen har tidigare anordnat fortbildning i Göteborg. Det kom att bli en mycket uppskattad kurs som gavs vid två tillfällen. 

Hör av dig till styrelsen eller till föreningen om du har intresse  av  vidareutbildning/inspirationsdag

Ovanstående är en tidigare inbjudan till Fortbildning i Symbolarbete som ett exempel kring vad en fortbildning kan innehålla.

Kom ihåg att skriva att ni har intresse av inspirationsdag i ämnesfältet. 


Utbildningsorter

Mönsterås, Småland
symbolonterranova.se
Marie-Louise Canova

Följ ovan länk ooh se vad som finns på gång. Här finns även utbildningar i Grön pedagogik.

 

Symbolon Via Unna

Jämshög, Blekinge
symbolonviaunna.se
Helen Kémi

Symbolpedagogutbildning - löpande
Utbildningarna ges i samverkan med Sensus.