Kurser och workshops

Längtar du efter att lära känna dig själv på djupen och att hitta dina egna resurser? Genom att släppa fram din egen inneboende och ibland dolda kreativitet, att ge din egen omedvetna kunskap utlopp kan du komma i kontakt med precis det som du behöver för att komma vidare i ditt liv. Symbolarbetet kan hjälpa dig att hitta mening och möjligheter när det dagliga livet sätter käppar i hjulen eller när kriser förmörkar horisonten.

En workshop eller en kurs är en möjlighet att med stöd av en utbildad pedagog eller teraput  uppleva och lära känna olika metoder för att finna dina egna reurser tillsammans med andra och ett tillfälle till personlig utveckling. .

Om du kikar under medlem hittar du personer som du kan kontakta för utbyte och erfarenhet, medlemmar som i egen regi kanske driver verksamheter kopplade till vårat gemensamma intresseområden.  Kreativa arbetssätt kopplat till vårt symbolspråk. Där finns hemsidor där du kan hitta kurser, workshops och annat spännande att utveckla.
 

Aktuella kurser och workshops

Här hittar du ett blandat utbud av kurser och workshops som hålls av våra medlemmar.
Se även vårt kalendarium.

rummet.org
Kroppen berättar! Behöver du balans i livet?

med Marika Nasiell o Gunilla Rydén

helanderorelse.se 
tel: 076-848 39 11
Arrangör: Marie-Louise von Malmborg Ödeshög
Dancing in the Heart of Love

Universella Fredsdanser och Cirkeldanser 
Läs mer

Inspiration
Föreningen består av  medlemmar varav samtliga på olika sätt har erfarenhet och intresse av att använda sig av symbolspråket som verktyg i terapi och pedagogik. Under medlem hittar du medlemmar som kan kontaktas för utbyte av erfarenheter.

Alla är inte aktivt verksamma men kan ändå  utgöra källa för påfyllning. Britt Johansson och Christin Olsson - (Symbologik) har tidigare haft en aktiv roll som utbildare inom föreningen. De har bland annat arbetat med sagor symboler och kreativa uttryckssätt inom vården. De erbjöd bl.a  omvårdnadshandledning. "När orden inte räcker till finns symbolerna". "Kreativa uttryckssätt i handledningen". VägSjäl – att möta sig själv. 

De har även ordnat veckovisa vistelse på hemmaplan eller i fridfulla Peyriac de Mer i Frankrike med uppskattad baskurs i kreativa uttryckssätt. Christine och Britt har lagt ner sin verksamhet men finns kvar inom föreningen. Inget hidrar att vi som föreningsmedlemmar kontaktar dem och som finns möjliga för kontakt för fortsatt inspiration och utbyte. 

Följ vår öppna Facebook-grupp "Symbolföreningen - ringar på vattnet". Där kan du få inspiration och information om kommande kurser och utbildningar.