Återblickar

Symbolföreningens medlems och årsmötesdagar Fortbildning och utveckling i Göteborg 19-20 oktober 2019

Drygt 30 medlemmar från hela landet hade samlats för att delta i aktiviteter och föreningens årsmöte som hölls i Sensus lokaler på Drottninggatan i Göteborg. Ordförande hälsade oss välkomna med en inspirerande metalltråd som formades att rama in och inleda vårt fortsatta kreativa arbete tillsammans. Ingela Nystöm bjöd till uppdukat bord med lite praktisk information som rörde helgens fortsatta planering kring mat och dryck. Under både lördag och söndag bjöds det på fika med bröd, ost, grönt och röror, frukt och kakor. Lördag kväll deltog ett flertal medlemmar i en gemensam frivillig middag i närområdet.  söndagen avslutades med en gemensam lunch och fika i kurslokalen på Sensus.

Åke och Maj Högberg inledde helgen och lördagen med att handleda Åsa Viklund med kreativa och symboliska uttryckssätt. Åsa hade förberett med ett klientärende. Gruppen deltog med block och kritor som reflekterande resurser. Dagen fortsatte med att Ellena Wallén Björkenäng lät oss tillverka masker för att vi tillsammans utforskade insidan och utsidan i våra uttryck.

Söndagen fortsatte med fler inspirerande och utvecklande workshops. Drömarbete med Ann-Kristine Holm visade hur man gemensamt och enskilt kan utforska, tolka och öppna upp flera möjligheter i en presenterad drömsekvens. Helene F Sturefelt visar hur vi i cirkel och på ett spännande sätt  med dans kan uttrycka gestalta och synliggöra roller tillsammans.

Ett stort varmt tack till alla som kom till de som engagerat sig och låtit oss få delta i så mycket spännande och inspirerande. Påfyllning och möten med gamla och nya bekanskaper. Medlemmarna utgör vår bärande plattform och möjliggör påfyllnad och mening i vår förening. Dagen avslutades med ett årsmöte  och inleddes senare under dagen med ett konstituerande möte för att inleda ett nytt spännande år. 

Symbolföreningens  Medlemsdagar den 27-28 oktober 2018 i Helsingborg

Ordförande sammanfattar
Ett 25-tal medlemmar i Symbolföreningen, från hela landet, sökte sig fram till Sensus lokaler på Billingetorget I Helsingborg, Välkomnandet är hjärtligt med frukost flott och smakfullt uppdukad av Britt och Christin, Symbologik, som är värdar detta år. De ansvarar också för starten av Symboldagarna med en variation av fördjupande presentationsövningar. Stämningen stiger!
 
Efter lunchen ansluter ett par personer som svarat på den öppna inbjudan som gått ut till allmänheten.
“Sagor för stora och små” är temat. Mia-Maria presenterar metoder för små och Åke för stora, medan Corienne lockar med  “Teckenrörelser”. Applåder och tack till dem! Gemensam och läcker middag intas på en populär restaurang i stadskärnan.
 
Söndagen startar med engagerande och proffsigt ledda årsmötesförhandlingar.
Lena Iockar sedan in oss i imponerande och annorlunda sagor, en del, skrivna av barn i hennes terapiverkstad. Därefter får vi alla sprida ut oss i salen med ett stor papper framför oss och pröva Coriennes Teckenrörelser, en ny utvecklingsmetod för de flesta.
 
Avskeden vill inte riktigt ta slut.
Vi tackar varandra.
Astrid

Symbolhelg med årsmöte i Vadstena 7-8 oktober 2017

Symbolhelgen i Vadstena i korthet 7-8 okt 2017
 
20 personer deltog glatt och fullödigt både lördag och söndag, 7- 8 oktober 2017.  Efter en namnrunda och en symbolisk inledning hölls föreningens årsmöte fram till lunch.
 
Eftermiddagen erbjöd en kaskad av symboluttryck. Hela tre olika seminarier rullade parallellt under två timslånga pass. Där fanns bl a danser, drömmar, ”lyssna till själen” och ”symboler till vardags”.
Annonsering av Symboleftermiddagen hade skett öppet och lokalt, vilket resulterade i att ytterligare 10 personer i olika åldrar nyfiket deltog mellan kl 14 och 17.
 
Naturligtvis är det omöjligt att referera allt som skedde, men aptiten på symboler sprudlade
högljutt i de korta pauserna då deltagarna  gick över till andra  salar för nytt seminarium.
 
Kvällen med ”Birgitta skrin” blev en stämningsfull rundvandring, under tystnad,
 i St Birgittas kyrka . Vid koret, gav Ninna Grefbäck en sparsmakad dos kunskap
ur Birgittas liv. En av kyrkans präster– tillika sångare – stämde spontant upp en latinsk hymn
som vackert rulla under valven som avslutning.
 
För söndagen återstod tre korta intressanta seminarier. Dessutom gjordes en insamling av
aktivitetsidéer inför det nya verkamhetsåret. I en stegvis formad gemensam cirkel sa vi
tack och på återseende.
…………..
 
Med dessa rader vill vi söka förmedla den inspiration och gemenskap vi upplevde.
Vill ni veta mer, så kontakta oss!
 
Har ni idéer som ni vill förverkliga, så hör gärna av er till oss. Kanske vi kan stötta med
samarbetsformer, ekonomisk garanti, eller annat, för att ni ska kunna  anordna något
program i er närhet.
 
Vi behöver varandra för att Symbolerna ska leva och dansa bland oss.
 
Vi vet att många av er utför tungviktsjobb i kärva och sträva miljöer, medan andra använder och har med sig de symboliska uttrycken i kortare och mer lustfyllda sammanhang. Följ gärna med i det som händer på sociala medier och berätta där vad ni är uppmuntrade av.
 
Tack för gott samarbete.
 
Styrelsen
Astrid Ståhlberg,  (nov 2017)
 .Inbjudan - Kom – Smaka på och upplev! - Vi finns på Vadstena folkhögskola
Välkommen till Symbolföreningens höstmöte i vackra Vadstena med sin medeltida miljö vid Vätterns strand, där vi får vistas i rikt symbolutbytesmingel för att hitta vägar vidare.
Dagarna erbjuder lärande inspiration, idéutbyte och årsmöte där vi bland annat väljer styrelse och inriktning inför nästkommande verksamhetsår. Ett flertal medlemmar har erbjudit sig att medverka i helgens program, vilket är något att se fram emot.

Mötet startar på lördag den 7 oktober kl. 10.00 med dag- och kvällsprogram.
Söndag 8 oktober fortsätter vårt program kl. 9 - 12:30. 
Under en del av lördag bjuder vi in allmänheten till ”Smaka på och upplev!”, med parallella programpunkter, där vi får välja två av dessa att delta i.
På lördag kväll samlas föreningsmedlemmarna till gemensam middag varefter vi inbjuds till ”Birgittas skrin” … och får del av en vandring i heliga Birgittas liv med Ninna Grefbäck.
På söndagen fortsätter Symbolprogrammet för oss medlemmar med flera intressanta presentationer och övningar.
Frukt och fika finns gratis tillgängligt under dagarna.
Lunch och kvällsbuffé på lördag anordnas till självkostnadspris 

Varmt välkomna till ett par härliga dagar tillsammans!

Astrid Ståhlberg och Helen Kémi, i gemensamt ordförandeskap

astrid@astridstahlberg.se                helen.kemi@symbolonviaunna.se

Program: Lördag 7 oktober kl 10-13
kl 10                   Välkommen! Avstamp och presentation
kl 10:30   Årsmöte och utrymme för idéer om föreningens verksamhet kommande år.
kl 13-14  Lunch
På eftermiddagen kl 14 - 17
Öppna workshops där allmänheten är inbjuden. 3-4 grupper arbetar parallellt i pass 1 och pass 2.
Samtidigt finns ett Öppet Forum hela eftermiddagen 14:15-17:00 där man kan komma och gå,
med temat ”Symboler i vardagen - när du vill, nu-o-då, här-o-där”, som Astrid Ståhlberg håller i.
 
Kl 14:00 Kort presentation av gruppledarna och rubrikerna.
Kl 14:15-15:30 Pass 1. Välj mellan
Åke Högberg, grundare av Symbolon och utbildningen i Symbolterapi och Symbolpedagogik                          
Hela människan. Om symbolarbete med bildterapi och visualisering utifrån ett par aktuella klienter
Marie-Louise von Malmborg, symbolpedagog och dansledare:                                                                                                                   Heliga Danser. Symboler i rörelse i cirkeldanser från olika kulturer
Ida-Marie Borgström, symbolpedagog och författar
Då lyssnar själen. Erfarenheter av barnasjälar och symboler. Övningar.
Ann-Christin Salomonsson, symbolpedagog och diakon
Meditativt collage - en möjlig väg in i Symbolarbete. 

Kl 15:45-17:00 Pass 2. Välj mellan
Helene F. Sturefelt, symbolpedagog och präst
Rituell dans - "Lejonet och Lammet" - vi dansar Psaltaren 23 
Dorothy Béen, symbolterapeut och psykolog
Drömarbete med symbolövningar och inre visualisering 
Corinne Brakeboer, symbolpedagog och teckenrörelseutbild
Teckenrörelsemetoden, som ett symboliskt arbetssätt

Lördag kväll samlas föreningsmedlemmarna till gemensam middag varefter vi inbjuds till ”Birgittas skrin” … och får del av en vandring i heliga Birgittas liv med Ninna Grefbäck.
 
Söndag 8 oktober kl 9:00 – 12:30          
Åsa Viklund, symbolterapeut och socionom,        
Om terapeutiskt användande av figurteater 
Annelie Vernersson och Sigrid Arrhenius socionomer och pedagoger 
Om att arbeta med alternativa uttrycksformer i socialtjänstens verksamheter. 
Hillevi Nagel, symbolpedagog och fotograf
Ger glimtar från sitt symbolperspektiv

 

- Livet efter döden är digitalt
Internet har förändrat hur vi lever – men också hur vi dör.
 
Jag vill uppmärksamma denna viktiga och tankeväckande DN-artikel från 2015-05-23 av Fredrik Funck.
Han kommer här in på nya fenomen och frågeställningar som jag gärna vill dela med er aktiva nätanvändare.
Vad vill vi och efterlevande avsluta eller spara på nätet när någon dör? Och hur?
Något vi kan behöva reflektera över och prata med andra om när vi fortfarande är levande.
Det finns redan Youtube-videos och minnessidor på Facebook som är mer besökta än en gravplats.
Många liknande frågor kommer vi säkert med tiden allt oftare att ställas inför. 

För symbolintresserade är det här ett område väl värt att fördjupa sig i så vi kan svara upp mot nya behov och frågeställningar. 

Dorothy Béen, (juni 2015)