Återblickar

loading...

Årsmöte i Jämshög 2023
 

..

Symbolföreningen startade för snart 30 år sedan, år 1992. Det firade vi med pompa och ståt!
I en kavalkad av symbolrika uppträdanden med en efterföljande middag. Exempel ur programmet är berättelser om föreningens och symbolutbildningarnas spännande start och utveckling med Åke Högberg, Pia Keiding och Dorothy Béen, Musik,  dans och klanger
från kristallskålar av Camilla Andersson, ekopsykologi med Henrik Hallgren.

Symbolföreningens medlems och årsmötesdagar Fortbildning och utveckling i Göteborg 19-20 oktober 2019

Drygt 30 medlemmar från hela landet hade samlats för att delta i aktiviteter och föreningens årsmöte som hölls i Sensus lokaler på Drottninggatan i Göteborg. Ordförande hälsade oss välkomna med en inspirerande metalltråd som formades att rama in och inleda vårt fortsatta kreativa arbete tillsammans. Ingela Nystöm bjöd till uppdukat bord med lite praktisk information som rörde helgens fortsatta planering kring mat och dryck. Under både lördag och söndag bjöds det på fika med bröd, ost, grönt och röror, frukt och kakor. Lördag kväll deltog ett flertal medlemmar i en gemensam frivillig middag i närområdet.  söndagen avslutades med en gemensam lunch och fika i kurslokalen på Sensus.

Åke och Maj Högberg inledde helgen och lördagen med att handleda Åsa Viklund med kreativa och symboliska uttryckssätt. Åsa hade förberett med ett klientärende. Gruppen deltog med block och kritor som reflekterande resurser. Dagen fortsatte med att Ellena Wallén Björkenäng lät oss tillverka masker för att vi tillsammans utforskade insidan och utsidan i våra uttryck.

Söndagen fortsatte med fler inspirerande och utvecklande workshops. Drömarbete med Ann-Kristine Holm visade hur man gemensamt och enskilt kan utforska, tolka och öppna upp flera möjligheter i en presenterad drömsekvens. Helene F Sturefelt visar hur vi i cirkel och på ett spännande sätt  med dans kan uttrycka gestalta och synliggöra roller tillsammans.

Ett stort varmt tack till alla som kom till de som engagerat sig och låtit oss få delta i så mycket spännande och inspirerande. Påfyllning och möten med gamla och nya bekanskaper. Medlemmarna utgör vår bärande plattform och möjliggör påfyllnad och mening i vår förening. Dagen avslutades med ett årsmöte  och inleddes senare under dagen med ett konstituerande möte för att inleda ett nytt spännande år. 

Symbolföreningens  Medlemsdagar den 27-28 oktober 2018 i Helsingborg

Ordförande sammanfattar
Ett 25-tal medlemmar i Symbolföreningen, från hela landet, sökte sig fram till Sensus lokaler på Billingetorget I Helsingborg, Välkomnandet är hjärtligt med frukost flott och smakfullt uppdukad av Britt och Christin, Symbologik, som är värdar detta år. De ansvarar också för starten av Symboldagarna med en variation av fördjupande presentationsövningar. Stämningen stiger!
 
Efter lunchen ansluter ett par personer som svarat på den öppna inbjudan som gått ut till allmänheten.
“Sagor för stora och små” är temat. Mia-Maria presenterar metoder för små och Åke för stora, medan Corienne lockar med  “Teckenrörelser”. Applåder och tack till dem! Gemensam och läcker middag intas på en populär restaurang i stadskärnan.
 
Söndagen startar med engagerande och proffsigt ledda årsmötesförhandlingar.
Lena Iockar sedan in oss i imponerande och annorlunda sagor, en del, skrivna av barn i hennes terapiverkstad. Därefter får vi alla sprida ut oss i salen med ett stor papper framför oss och pröva Coriennes Teckenrörelser, en ny utvecklingsmetod för de flesta.
 
Avskeden vill inte riktigt ta slut.
Vi tackar varandra.
Astrid

Symbolhelg med årsmöte i Vadstena 7-8 oktober 2017

Symbolhelgen i Vadstena i korthet 7-8 okt 2017
 
20 personer deltog glatt och fullödigt både lördag och söndag, 7- 8 oktober 2017.  Efter en namnrunda och en symbolisk inledning hölls föreningens årsmöte fram till lunch.
 
Eftermiddagen erbjöd en kaskad av symboluttryck. Hela tre olika seminarier rullade parallellt under två timslånga pass. Där fanns bl a danser, drömmar, ”lyssna till själen” och ”symboler till vardags”.
Annonsering av Symboleftermiddagen hade skett öppet och lokalt, vilket resulterade i att ytterligare 10 personer i olika åldrar nyfiket deltog mellan kl 14 och 17.
 
Naturligtvis är det omöjligt att referera allt som skedde, men aptiten på symboler sprudlade
högljutt i de korta pauserna då deltagarna  gick över till andra  salar för nytt seminarium.
 
Kvällen med ”Birgitta skrin” blev en stämningsfull rundvandring, under tystnad,
 i St Birgittas kyrka . Vid koret, gav Ninna Grefbäck en sparsmakad dos kunskap
ur Birgittas liv. En av kyrkans präster– tillika sångare – stämde spontant upp en latinsk hymn
som vackert rulla under valven som avslutning.
 
För söndagen återstod tre korta intressanta seminarier. Dessutom gjordes en insamling av
aktivitetsidéer inför det nya verkamhetsåret. I en stegvis formad gemensam cirkel sa vi
tack och på återseende.