Återblickar

Kurs i symboliska och kreativa uttryckssätt i Peyriac de Mer 2019

Lördagen den 21 oktober gav vi oss iväg med buss till flygplatsen i Skavsta.  Vi hämtades upp på Beziers flygplats. Som deltagare hade vi själva bokat resan och anlände på lite olika vis med instruktioner och vägledning av kursledarna Christine och Britt. Vi anlände från lite olika destinationer som Barcelona, Toulouse och Narbonne. Som grupp var vi alla samlade och på plats redan lördag kväll. Logi bokades separat på värdshuset Flamante rouge och i telegrafhuset bredvid som också inrymde vår kurslokal.
 
Med fullt program från söndag – torsdag delade vi på ett förtjänstfullt vis tiden tillsammans för lek, rekreation och allvar. Arbetstiden var i huvudsak förlagd mellan 9.00 – 20.00 med paus för lunch, eget arbete och reflektion mellan 12-17. Det kunde se lite olika ut beroende av de aktiviteter som frivilligt bokades in utöver själva kursen.
 
Frukosten serverades kl 8.00 Flera av deltagarna var vakna och på benen redan vid 7.00 Miljön lockade till löpning och promenader i närliggande miljö. De tidigare avsaltningssjöarna erbjöd promenad på trätrottoar, bad, mineralrik lerinpackning och fågelliv. Känslan kan inte nog beskrivas av att i samklang med soluppgången se flamingos, varierande natur och växtlighet eller erfara möjligheten att sakta stilla ligga på rygg och bäras upp av saltvattnet. Att sedan sätta sig tillsammans vid uppdukade bord gav en riktigt bra start.
 
Första dagen inleddes som samtliga följande dagar med en stilla meditation och reflektion. Vi inledde att lära känna varandra genom att använda oss av färdiga bilder som exempelvis photolangage. Vi påbörjade även fritt kreativt måleri där vi bl. a utforskade färger i förbindelse till våra associationer och känslor.  Målandet utvecklades under dagen till fantastiska bilder vi kunde sätta ord till.
 
Kursen behandlade grundläggande teman kopplade till symboliska och kreativa uttryckssätt. Teori varvades med praktiska övningar som presenterades på lite olika sätt kring målade bilder, drama, forumteater, guidad meditation, musik och berättelser för att gestalta och belysa situationer, dilemman och förhållanden som kanhända låter sig synliggöras i våra undermedvetna former. Veckan kom fortsatt att utvecklas kring sagor och berättelser, där vi själva och tillsammans gick på upptäcktsfärd i våra egna historier, bilder, rörelser och musik.
 
Programmet var väl avvägt med övningar och aktiviteter som platser att besöka, ta en promenader eller njuta av sol och bad.  Efter veckans slut var vi alla överens om att kursen i sin form gav en extra dimension med att vi fått resa iväg till en för många okänd plats, en spännande och stundvis avkopplande miljö. Utmaningen i att resa själv eller tillsammans, att drabbas av något oförutsägbart samt kanske ta sig vidare på egen hand då kursen avslutades på en torsdag. Möjligheten som vi vid detta tillfälle gavs, att mot en liten ersättning kunna erbjudas transport till närmaste tågstation öppnade upp för nya utmaningar i närliggande regioner.
 
Vi blev utmärkt omhändertagna av Johanna och hennes medarbetare Elisabeth som båda gav oss det lilla extra på Flamante rouge. Förutom komfortabla husrum serverades vackra näringsriktiga och goda måltider. Frukost, lunch och någon utvald middag. Vi fick också eftermiddagskaffe, hembakta kakor och festligheter.
 
Ett sådant uppskattat festligt inslag var en inbjudan till en numera bofast aktiv svensk pensionär Ulla som på ett uppfriskande sätt .. tillsammans med lite ”bubbel och nafs” kom förbi en kväll för att berätta om valda delar ur sitt liv. Hur hon kom fram till sitt beslut att göra en livsavgörande förändring att flytta till en liten ort i Frankrike. Hur hon blivit en del av gemenskapen i byn. Turerna kring detta som inte varit helt enkelt, eller sitt intresse av växter och att göra inspirerande och informativa klippböcker. Hon skickade med en varm rekommendation till oss alla att göra oss våra egna personliga klippböcker då det både är billigt och beroende av intresse och material på olika sätt också kan vara roliga att kika i.  

Nöjet att få delta i detta arrangeman genom Symbologik och som sammanfattat detta är Annelie Vernersson

Symbolföreningens medlems och årsmötesdagar Fortbildning och utveckling i Göteborg 19-20 oktober 2019

Drygt 30 medlemmar från hela landet hade samlats för att delta i aktiviteter och föreningens årsmöte som hölls i Sensus lokaler på Drottninggatan i Göteborg. Ordförande hälsade oss välkomna med en inspirerande metalltråd som formades att rama in och inleda vårt fortsatta kreativa arbete tillsammans. Ingela Nystöm bjöd till uppdukat bord med lite praktisk information som rörde helgens fortsatta planering kring mat och dryck. Under både lördag och söndag bjöds det på fika med bröd, ost, grönt och röror, frukt och kakor. Lördag kväll deltog ett flertal medlemmar i en gemensam frivillig middag i närområdet.  söndagen avslutades med en gemensam lunch och fika i kurslokalen på Sensus.

Åke och Maj Högberg inledde helgen och lördagen med att handleda Åsa Viklund med kreativa och symboliska uttryckssätt. Åsa hade förberett med ett klientärende. Gruppen deltog med block och kritor som reflekterande resurser. Dagen fortsatte med att Ellena Wallén Björkenäng lät oss tillverka masker för att vi tillsammans utforskade insidan och utsidan i våra uttryck.

Söndagen fortsatte med fler inspirerande och utvecklande workshops. Drömarbete med Ann-Kristine Holm visade hur man gemensamt och enskilt kan utforska, tolka och öppna upp flera möjligheter i en presenterad drömsekvens. Helene F Sturefelt visar hur vi i cirkel och på ett spännande sätt  med dans kan uttrycka gestalta och synliggöra roller tillsammans.

Ett stort varmt tack till alla som kom till de som engagerat sig och låtit oss få delta i så mycket spännande och inspirerande. Påfyllning och möten med gamla och nya bekanskaper. Medlemmarna utgör vår bärande plattform och möjliggör påfyllnad och mening i vår förening. Dagen avslutades med ett årsmöte  och inleddes senare under dagen med ett konstituerande möte för att inleda ett nytt spännande år. 

Symbolföreningens  Medlemsdagar den 27-28 oktober 2018 i Helsingborg

Ordförande sammanfattar
Ett 25-tal medlemmar i Symbolföreningen, från hela landet, sökte sig fram till Sensus lokaler på Billingetorget I Helsingborg, Välkomnandet är hjärtligt med frukost flott och smakfullt uppdukad av Britt och Christin, Symbologik, som är värdar detta år. De ansvarar också för starten av Symboldagarna med en variation av fördjupande presentationsövningar. Stämningen stiger!
 
Efter lunchen ansluter ett par personer som svarat på den öppna inbjudan som gått ut till allmänheten.
“Sagor för stora och små” är temat. Mia-Maria presenterar metoder för små och Åke för stora, medan Corienne lockar med  “Teckenrörelser”. Applåder och tack till dem! Gemensam och läcker middag intas på en populär restaurang i stadskärnan.
 
Söndagen startar med engagerande och proffsigt ledda årsmötesförhandlingar.
Lena Iockar sedan in oss i imponerande och annorlunda sagor, en del, skrivna av barn i hennes terapiverkstad. Därefter får vi alla sprida ut oss i salen med ett stor papper framför oss och pröva Coriennes Teckenrörelser, en ny utvecklingsmetod för de flesta.
 
Avskeden vill inte riktigt ta slut.
Vi tackar varandra.
Astrid

Symbolhelg med årsmöte i Vadstena 7-8 oktober 2017

Symbolhelgen i Vadstena i korthet 7-8 okt 2017
 
20 personer deltog glatt och fullödigt både lördag och söndag, 7- 8 oktober 2017.  Efter en namnrunda och en symbolisk inledning hölls föreningens årsmöte fram till lunch.
 
Eftermiddagen erbjöd en kaskad av symboluttryck. Hela tre olika seminarier rullade parallellt under två timslånga pass. Där fanns bl a danser, drömmar, ”lyssna till själen” och ”symboler till vardags”.
Annonsering av Symboleftermiddagen hade skett öppet och lokalt, vilket resulterade i att ytterligare 10 personer i olika åldrar nyfiket deltog mellan kl 14 och 17.
 
Naturligtvis är det omöjligt att referera allt som skedde, men aptiten på symboler sprudlade
högljutt i de korta pauserna då deltagarna  gick över till andra  salar för nytt seminarium.
 
Kvällen med ”Birgitta skrin” blev en stämningsfull rundvandring, under tystnad,
 i St Birgittas kyrka . Vid koret, gav Ninna Grefbäck en sparsmakad dos kunskap
ur Birgittas liv. En av kyrkans präster– tillika sångare – stämde spontant upp en latinsk hymn
som vackert rulla under valven som avslutning.
 
För söndagen återstod tre korta intressanta seminarier. Dessutom gjordes en insamling av
aktivitetsidéer inför det nya verkamhetsåret. I en stegvis formad gemensam cirkel sa vi
tack och på återseende.