Här vill vi ge mera boktips och berätta om annat intressant. Även starta en bokbörs för symbollitteratur som kan vara svår att få tag på på annat sätt. 

Vissa böcker är svåra att få tag på varför det finns önskemål om att få låna allternativt köpa begagnat. Vi föreslår att de medlemmar som har böcker eller är intresserad av vissa böcker använder sig av Facebook för ett utbyte.