Övriga

Endast medlemmar som godkänt att vara med här. (Uppdaterad 2017-05-03)

Camilla Sand
ÖSTERSUND
070-929 7387
camilla.w.sand@telia.com
Föräldrakooperativet Trädet + egen enskild firma
Symbolpedagog. Familjebehandlare på ett HVB hem för omhändertagna ungdomar. Inspirationsseminarium för föräldrar och pedagoger inom barnomsorg och skola. Både som förälder och pedagog kommer de symboliska verktygen väl till pass. Sagor och berättelser ligger mig varmt om hjärtat.
Symbolkurs: Siduri, Symbolon

Terence Winberg
Long Valley Farm, P.O. Box 785
6705 ROBERTSON, Western Cape
South Africa
Mobil +27 (072) 9333827 (Sydafrika)
terencewinberg@gmail.com
Konstnär/bildpedagog, Specialist Visual Arts. Brinnande intresse att använda symbolpedagogik för människor i utsatta situationer; t ex barn o ungdomar i skolans värld, vuxna i kris. Söker nya o annorlunda möten i vardagen och på institutioner, som kan få människor att blomma. Vill utveckla symbolpedagogik i södra Afrika.
Symbolkurs: Ariadne, Symbolon

Pia Keiding
Rue Charles Martel 33
B-1000 BRUXELLES, Belgique
003(0)22-2800 276
003(0)22-736 3319
pia@attglobal.net
www.resonancehealing.com
Kursledare Symbolon
 

Brita Haugen
Fjaltringbyvej 54
DK-7620 Lemvig, DANMARK
+45 9788 7266
+45 38 88 88 26
mail@britahaugen.dk
www.britahaugen.dk
Församlingspräst, skådespelare, författare, instruktör. Undervisar i MYTE förståelse, RITUAL dans och berättarkonst i Skandinavien och på Skyros. Lärare på Symbolons kurser, Vestjyllands högskola mm. Söker nya och annorlunda uttryck och former för mötet mellan den moderna människan, myter och kristendom.
Kursledare Symbolon