Region Stockholm


 

Sigrid Arrhenius
Sköndal
073-655 00 12
sigrid.arrhenius@gmail.com
Symbolpedagog
Socionom utbildad i KPT . Har arbetat med enskild vägledning och lett kurser inom socialtjänsten där symboliska yttrycksformer har används som stöd.
Symbolkurs: Delta ADOK 2004

Dorothy Béen
Enskede
076-009 1424
dorothy.been@outlook.com
Delta Personalutveckling
Leg. psykolog, Symbolterapeut.
Terapi och förändringsprocesser. Stresshantering. Kurser för arbetssökande. Drömarbete. Transaktionsanalys.

Symbolkurs: Adam, Symbolon Fjärås

Astrid Ståhlberg
Sundbyberg
Ordförande & Ledamot 
070-642 71 77
astrid(at)astridstahlberg.se
www.astridstahlberg.se
Symbolkurs: Symbolon

Mikael Eriksson
UPPSALA
073-066 6817
mikael.eriksson2@tele2.se
Symbolpedagog, NLP-Practioner, vägledning.
Symbolkurs: Penelope, Symbolon Fjärås

Katrin Rosemaysdotter
EKERÖ
072-363 0350
073-660 4185
rosemaysdotter.k@gmail.com
Eget företag o Ekerö kommun/Omsorgsverksamheten
Kulturpedagog. Konst och drama. Masker. Dockteater. Konstverksamhet i daglig verksamhet i omsorgen.
Kurser i kreativt skapande o Vedic Art.

Symbolkurs: Symbolon TerraNova

Monic W Arvidson 
Uppsala
0706-77 23 10
monicarvidson33@yahoo.com
www.monicarvidsonw.se
Studio Monic Arvidson
Vill förkovra mig mer i ämnet, träffa likasinnade att diskutera med. Föra ut/informera om vikten av symboler. Inbjuda till föredrag i min ateljé.

 

Annika Berg-Frykholm
Uppsala
0709-70 42 32
annika@berg-frykholm.se
www.berg-frykholm.se
Bokförlaget Bergsäker
Journalist och författare. Bilden som uttrycksform.
"Självbilder - att komma vidare genom skapande" (2008). Håller föredrag, föreläsningar, seminarier, utställningar.

Lotta Dahmberg
Solna
0739-322 940
E-post
www.sodrastockholm.se
Södra Stockholms folkhögskola
Symbolpedagog. Lärare, Dramapedagog, Bibliodrama.
Symbolpedagogiskt arbete med vuxenstuderande. Med hjälp av målande, sagoberättande osv få fatt i deras lust och nyfikenhet och hitta beröringspunkter till sina egna liv.

Symbolkurs: Symbolon Roslagen 2012

Karin Axzell Nymark
Ingarö
070-835 3924
karinaxzell@hotmail.com
Konsult. Förebyggande arbete för sund tillväxt både för organisationer och individer.
Symbolkurs: Symbolon Roslagen 2011

Elena Wallén Björkenäng

SÖDERTÄLJE
070-273 6258
elena@bjorkenang.se
www.symbolsforsuccess.com
E Björkenäng AB
Terapeutisk coach, Facilitator. Symbolpedagog. Använder visualisering, måleri i coaching för personlig- och ledarskapsutveckling. Även drömgrupper och symbolterapi. Kurser bl a: Självkänsla & att välja glädje.
Symbolkurs: Siduri, Symbolon Fjärås

Marie Eriksson Osborne
Tullinge
070-681 61 72
marie@casadiluna.se
www.casadiluna.se
Symbolterapeut, Psykosyntesterapeut
Symbolkurs: Symbolon TerraNova

Annelie Vernersson
Järfälla
073-1420653
annelie.vernersson@gmail.com
Symbolpedagog Socionom. Kommun/socialtjänst/Samverkan
Studiecirklar, mobiliseringsprogram och enskild vägledning i syfte att "gå vidare" Med stöd av symboliska uttrycksformer.
Symbolkurs: Delta ADOK 1998

Eva Gunnarsson
Farsta
073-957 35 80
evgunna@hotmail.com
Symbolpedagog, Socionom, KBT steg 1
Kommun/socialtjänst/Utbildar
Mobilisering i grupp och enskilt.  Motiverande samtal och inslag av symboliska uttrycksformer i syfte att stötta till nästa steg. 
Symbolkurs: Delta ADOK 1998