Region Öst


 

Sigrid Arrhenius
Sköndal
073-655 00 12
E-post
Symbolpedagog
Socionom utbildad i KPT . Har arbetat med enskild vägledning och lett kurser inom socialtjänsten där symboliska yttrycksformer har används som stöd.
Symbolkurs: Delta ADOK 2004

Dorothy Béen
Enskede
076-009 1424
E-post
Delta Personalutveckling
Leg. psykolog, Symbolterapeut.
Terapi och förändringsprocesser. Stresshantering. Kurser för arbetssökande. Drömarbete. Transaktionsanalys.

Symbolkurs: Adam, Symbolon Fjärås

Astrid Ståhlberg
Sundbyberg
Ordförande & Ledamot 
070-642 71 77
E-post
www.astridstahlberg.se
Symbolkurs: Symbolon

Katrin Rosemaysdotter
EKERÖ
072-363 0350
073-660 4185
E-post
Eget företag o Ekerö kommun/Omsorgsverksamheten
Kulturpedagog. Konst och drama. Masker. Dockteater. Konstverksamhet i daglig verksamhet i omsorgen.
Kurser i kreativt skapande o Vedic Art.

Symbolkurs: Symbolon TerraNova

Annika Berg-Frykholm
Uppsala
0709-70 42 32
E-post
www.berg-frykholm.se
Bokförlaget Bergsäker
Journalist och författare. Bilden som uttrycksform.
"Självbilder - att komma vidare genom skapande" (2008). Håller föredrag, föreläsningar, seminarier, utställningar.

Lotta Dahmberg
Solna
0739-322 940
E-post
www.sodrastockholm.se
Södra Stockholms folkhögskola
Symbolpedagog. Lärare, Dramapedagog, Bibliodrama.
Symbolpedagogiskt arbete med vuxenstuderande. Med hjälp av målande, sagoberättande osv få fatt i deras lust och nyfikenhet och hitta beröringspunkter till sina egna liv.

Symbolkurs: Symbolon Roslagen 2012

Ann-Christin Salomonsson
Möklinta Sala
076-8310016
E-post
www.kreativterapisala.se
Symbolpedagog, diakon och samtalsterapeut med Steg 1-kompetens, psykodynamisk inriktning.
 Samtalsterapi med symboldrama, kreativa dagar med collage, bildskapande och sagor
Symbolkurs: Symbolon Via Unna

Karin Axzell Nymark
Ingarö
070-835 3924
E-post
Konsult. Förebyggande arbete för sund tillväxt både för organisationer och individer.
Symbolkurs: Symbolon Roslagen 2011

Elena Wallén Björkenäng

SÖDERTÄLJE
070-273 6258
E-post
www.symbolsforsuccess.com
E Björkenäng AB
Terapeutisk coach, Facilitator. Symbolpedagog. Använder visualisering, måleri i coaching för personlig- och ledarskapsutveckling. Även drömgrupper och symbolterapi. Kurser bl a: Självkänsla & att välja glädje.
Symbolkurs: Siduri, Symbolon Fjärås

Marie Eriksson Osborne
Tullinge
070-681 61 72
E-post
www.casadiluna.se
Symbolterapeut, Psykosyntesterapeut
Symbolkurs: Symbolon TerraNova

Annelie Vernersson
Järfälla
073-1420653
E-post
Symbolpedagog Socionom. Kommun/socialtjänst/Samverkan
Studiecirklar, mobiliseringsprogram och enskild vägledning i syfte att "gå vidare" med stöd av symboliska uttrycksformer.
Symbolkurs: Delta ADOK 1998

Eva Gunnarsson
Farsta
073-957 35 80
E-post
Symbolpedagog, Socionom, KBT steg 1
Kommun/socialtjänst/Utbildar
Mobilisering i grupp och enskilt.  Motiverande samtal och inslag av symboliska uttrycksformer för ett nästa steg.
Symbolkurs: Delta ADOK 1998