Region Väst

Andersson , Ewa-Britt
Seminariegatan 2
413 13 GÖTEBORG
Tel. 031-412 591
0708-69 27 53
E-post
www.anderssonsatelje.se
Symbolpedagog. Symbolmåleri.
Symbolkurs: Uma, Symbolon Fjärås

Viklund, Åsa
GÖTEBORG
Tel. 0739 697 695
Socionom med vidareutbildning i symbolterapi, psykoterapi steg 1 samt familjeterapi. Leg hälso- och sjukvårdskurator.
E-post
www.asaviklund.se 

Jag är verksam i Göteborg. Arbetar med samtalsterapi inom primärvården med barn 6-18 år med psykisk ohälsa samt deras familjer. Tar emot egna klienter i privat regi. 
Symbolkurs: Mimer 2004-2006. www.asaviklund.se  

Grönte, Veronica
NÄSSJÖ
Tel. 073-90 12 12 5
Skrivarkursledare och läromedelsförfattare.
Min vision är att kunna medverka till att min metodik i kreativt skrivande ska stärka självkänslan hos mina kursdeltagare, barn såväl som vuxna.
Jag arbetar med bildkorten i OH-genren och leder kurser med bildkorten.
E-post
www.bildkort.nu
www.forfattarskola.se

Roobol, Yvonne
Gisselstad 110
311 65 VESSIGEBRO
Tel. 070-720 4877
E-post
www.yvonneroobol.se 
Jag är Symbolterapeut jobbar i egen regi med privata klienter, kurser och workshops både enskilt och för företag 
Symbolkurs: Salomon