Region Göteborg

Endast påbörjad
Se vidare symbolforeningen.se

Andersson , Ewa-Britt
Seminariegatan 2
413 13 GÖTEBORG
Tel. 031-412 591
0708-69 27 53
ewabrittandersson(at)hotmail.com
www.anderssonsatelje.se
Symbolpedagog. Symbolmåleri.
Symbolkurs: Uma, Symbolon Fjärås

Dahlgren , Stig
Mölnesjögatan 144
424 50 ANGERED
Tel. bostad:
Tel. arbete: 070-769 5789
Tel. övrigt: 076-626 6547
stigupp(at)hotmail.com
www.livslust.net
Olika grupper för den som har eller haft cancer.
Symbolkurs: Frej, Symbolon Fjärås
 

Edding, Gunilla
Grimeton 116
432 98 Grimeton
0706-223 349
gunillaedding(at)gmail.com
www.edding.nu
Symbolkurs: Symbolon TerraNova 2011

Roobol, Yvonne
Gisselstad 110
311 65 VESSIGEBO
Tel. 070-720 4877
kontak(at)yvonneroobol.se
www.yvonneroobol.se 
Jag är Symbolterapeut jobbar i egen regi med privata klienter, kurser och workshops både enskilt och för företag 
Symbolkurs: Salomon