2019.

Lika – Olika – Unika
Workshop för medlemmar söndag 7 april 2019 kl. 10 - 17.
Välkommen till en workshop där du får möjlighet att träffa likasinnade och reflektera tillsammans utifrån våra specialkompetenser om vad som förenar respektive skiljer oss och vad vi kan lära av varandra. Vi utgår från ett case, en klient med hanterbar frågeställning och tre terapeuter från våra olika föreningar kommer efter varandra att demonstrera sina varierande sätt att närma sig klientens problem. Läs mer här

Endast för medlemmar i våra sju "kusin"föreningar.
Begränsat antal platser per förening. Anmäl senast 3 mars.
Här kan du jämföra hur tre terapeuter väljer att möta samma klient.

Tag vara på möjligheten. Så värdefullt att vi kan mötas från de olika föreningarna och lära känna varandra - med våra likheter och olikheter. Vi har ju också samlats till liknande dagar vid några tillfällen i Malmö/Lund och Göteborg. Är du nyfiken, fortsätt på hemmaplan! Och Välkomna till Stockholm!

Symbolernas Dag 2019 arrangeras lördag 23 och söndag 24 mars för åttonde året på olika platser i Sverige. Håll utkik efter vad som händer på Symbolernas Dag. Kanske finns en aktivitet i närheten av dig. Följ oss på Facebook-sidan "Symbolernas Dag" och  "Symbolföreningen-Ringar på vattnet".

Årets tema  Dialog och Fred . Håll dig uppdaterad om var i din närhet nästa Symbolernas Dag arrangeras – följ med på Facebook-sidan "Symbolernas Dag" på Facebook. Var med och skicka in Ert bidrag som kan inspirera fler att vara med. Kontakta Annelie eller någon annan i styrelsen.  Se vidare

Symbolernas Dag är ett årligt öppet-husevenemang kring vårdagjämningen då Symbolpedagoger och Symbolterapeuter skapar möjligheter för intresserade att gratis eller till lågt pris prova på och komma i kontakt med kraften och magin i olika symboliska kreativa uttryck. Ofta i form av kortare workshops med bildskapande, berättande, drömarbete och andra spännade övningar.