Utbilda dig till Symbolpedagog

En symbolpedagog använder symboliska kreativa uttryckssätt för att få människor att växa och utvecklas i grupp.

Drömmar, bilder och berättelser lyfter fram sidor av oss själva som vi normalt inte har tillgång till. När det fungerar som bäst ger det överblick, mening och en riktning i tillvaron.

Under utbildningen får du ta del av teorier, lära dig tillämpa dessa i praktiska övningar, och fördjupa dig i personliga upplevelser. Det ges gott om utrymme för självreflektion och individuell utveckling för kursdeltagarna. Du kommer dessutom att få en mentor, en verksam symbolpedagog. Inför varje träff läses och tenteras ca 400 sidor litteratur. Alla gör ett fördjupningsarbete i något engagerande ämne.
 

Utbildningsorter

Mönsterås, Småland
symbolonterranova.se
Marie-Louise Canova

Symbolterapeut- och symbolpedagogutbildning
• Gå in på länken ovan för att se datum för kurser.
 (10 veckoslut och 2 sommarveckor under
 2 år)


Grön terapi/trädgårdsterapi
Introduktionsdagar i kombination med symbolövningar.

Kortkurser (Läs mer i Kalendarium)
Exempel på tidigare kurser:

Måla dig fri från stress. Prova på!
  3 mars 2018
Fördjupningsdagar för utbildade
  symbolpedagoger/-terapeuter

  7-8 april 2018
Hitta din kreativitet. Prova på
  symbolpedagogik!

  24-26 augusti 2018

• Drömmarnas symbolspråk
• Kravlöst målande
• Livssamtal
• Inre ledarskap
• Frigörande måleri, meditation och
   drömarbete
• Skapa skogsträdgård

Läs mer

Symbolon Roslagen

Stockholm och Norrtälje
Mona Österberg
Ingen ny utbildning till Symbolpedagog är planerad.

Symbolon Via Unna

Jämshög, Blekinge
symbolonviaunna.se
Helen Kémi

Symbolpedagogutbildning - löpande

Symbologik

Åhus o Ängelholm, Skåne
Symbologik
Britt Johansson, Christin Olsson

Symbolpedagogutbildning
Utbildning till Symbolpedagog är vilande.

Baskurs i kreativa uttryck  - Britt och Christine  har tidigare ordnat uppskattade baskurser