Utbilda dig till Symbolpedagog

Dags att anmäla sig till höstens starter med nya kurser 2022

 

En symbolpedagog använder symboliska kreativa uttryckssätt för att få människor att växa och utvecklas i grupp.

Drömmar, bilder och berättelser lyfter fram sidor av oss själva som vi normalt inte har tillgång till. När det fungerar som bäst ger det överblick, mening och en riktning i tillvaron.

Under utbildningen får du ta del av teorier, lära dig tillämpa dessa i praktiska övningar, och fördjupa dig i personliga upplevelser. Det ges gott om utrymme för självreflektion och individuell utveckling för kursdeltagarna. Du kommer dessutom att få en mentor, en verksam symbolpedagog. Inför varje träff läses och tenteras ca 400 sidor litteratur. Alla gör ett fördjupningsarbete i något engagerande ämne.
 

Utbildningsorter

Mönsterås, Småland
symbolonterranova.se
Marie-Louise Canova

Följ ovan länk ooh se vad som finns på gång. Här finns även utbildningar i Grön pedagogik.

 

Symbolon Roslagen

Stockholm och Norrtälje
Mona Österberg
Ingen ny utbildning till Symbolpedagog är planerad. Mona har tidigare erbjudit utbildningar i symbolpedagogik.

Symbolon Via Unna

Jämshög, Blekinge
symbolonviaunna.se
Helen Kémi

Symbolpedagogutbildning - löpande
Utbildningarna ges i samverkan med Sensus.

Symbologik

Symbolpedagogutbildning
Utbildning till Symbolpedagog är vilande.
Åhus o Ängelholm, Skåne
Symbologik
Britt Johansson, Christin Olsson
Baskurs i kreativa uttryck  - Britt och Christine  har tidigare ordnat uppskattade baskurser