Utbilda dig till Symbolpedagog

Anmäl ditt intresse av utbildning genom att följa länkarna nedan inför nästa kursstart.

 

En symbolpedagog använder symboliska kreativa uttryckssätt för att få människor att växa och utvecklas i grupp.

Drömmar, bilder och berättelser lyfter fram sidor av oss själva som vi normalt inte har tillgång till. När det fungerar som bäst ger det överblick, mening och en riktning i tillvaron.

Under utbildningen får du ta del av teorier, lära dig tillämpa dessa i praktiska övningar, och fördjupa dig i personliga upplevelser. Det ges gott om utrymme för självreflektion och individuell utveckling för kursdeltagarna. Du kommer dessutom att få en mentor, en verksam symbolpedagog. Inför varje träff läses och tenteras ca 400 sidor litteratur. Alla gör ett fördjupningsarbete i något engagerande ämne.
 

Utbildningsorter

Mönsterås, Småland
symbolonterranova.se
Marie-Louise Canova

Följ ovan länk ooh se vad som finns på gång. Här finns även utbildningar i Grön pedagogik.

 

Symbolon Via Unna

Jämshög, Blekinge
symbolonviaunna.se
Helen Kémi

Symbolpedagogutbildning - löpande
Utbildningarna ges i samverkan med Sensus.