Utbildningar i symbolterapi och symbolpedagogik bedrivs av flera oberoende utbildare med en gemensam grund i Åke Högbergs symbolterapeutiska arbete och utbildningar på Symbolons kursgård i Fjärås. De långa utbildningarna sträcker sig över en 2-årsperiod och har sju steg samt litteraturstudier som bas och gemensam nämnare. Båda inriktingarna ger dig en god grund för att guida människor i personlig utveckling med hjälp av symboler.

Symbolpedagog – 2 år

En symbolpedagog använder symboliska uttryckssätt för att få människor att växa och utvecklas i grupp.

Drömmar, bilder och berättelser lyfter fram sidor av oss själva som vi normalt inte har tillgång till. När det fungerar som bäst ger det överblick, mening och en riktning i tillvaron.

Läs mer...
 

Symbolterapeut – 2 år

En kompletterande utbildning för den som har motsvarande minst steg 1-kompetens i psykoterapi.

Symbolterapi innebär att komplettera det terapeutiska mötet med symboliska uttryckssätt såsom bild, berättelser, måleri, poesi, musik och visualisering. Det omedvetna har en vishet och en kunskap som oftast är överlägsen medvetandets.

Läs mer...

Vidareutbildning

De olika lärosätena erbjuder vidareutbildning för dig som redan är Symbolpedagog och Symbolterapeut

Inspireras av dina kollegor, byt erfarenheter och fyll på dina batterier på ett veckoslut tillsammans med din lärare.

Under regioner hittar du medlemmar som på olika sätt arbetar med egna kurser som kan inspirera.  

Läs mer...
 

Fortbildning i Göteborg

Ovanstående är en tidigare inbjudan till Fortbildning i Symbolarbete som ett exempel kring vad en fortbildning kan innehålla. 
 

Behöver Du inspiration och påfyllning i ditt arbete? Kom med på denna 5-dagars fortbildning. Vi kommer att arbeta med symboliska uttryckssätt såsom drömmar, bildskapande, sagor, myter, ritualer och visualiseringar. Kursen arrangeras av Symbolföreningen.

Huvudlärare är Maj och Åke Högberg

Hör av dig till styrelsen om du har intresse av  vidareutbildning/inspirationsdag
Fortbildningen i Göteborg kom att bli en mycket uppskattad kurs som gavs vid två tillfällen. Ni som är fortsatt intresserade kan höra av sig till föreningen genom att skicka en intresseanmälan. Kom ihåg att skriva att ni har intresse av inspirationsdag i ämnesfältet. 

Historik

Symbolon

Göteborg

Åke Högberg startade Symbolon-utbildningarna till Symbolterapeut 1990 och till Symbolpedagog några år senare i Göteborg och på  kursgården i Fjärås.  

Se videos och intervjuer med Åke Högberg på Youtube.

Åke Högbergs senaste bok Hela Människan presenterades på Bokmässan 2013 i Göteborg.

Inga nya utbildningar till Symbolterapeut och Symbolpedagog planeras i regi av Symbolon.