Vad gör en Symbolpedagog?

En symbolpedagog använder symboliska kreativa uttryckssätt för att hjälpa människor att växa och utvecklas enskilt eller i grupp.

Drömmar, bilder och berättelser lyfter fram sidor av oss själva som vi normalt inte har tillgång till. När det fungerar som bäst ger det överblick, mening och en riktning i tillvaron.

En symbolpedagog skapar en trygg miljö och erbjuder olika metoder för att komma i kontakt med kreativiteten och på så vis låta det inre symbolspråket komma till uttryck. Genom detta får vi möjlighet att utvecklas på ett kreativt sätt.