Vad gör en symbolterapeut

En vidareutbildning för terapeuter med motsvarande minst steg 1 kompetens i psykoterapi. Symbolterapi innebär att komplettera det terapeutiska samtalet med kreativa symboliska uttryckssätt som bild, berättelser, måleri, poesi, musik, rörelse och visualisering.

Det omedvetna har en vishet och en kunskap som oftast är överlägsen medvetandets. En vanlig kommentar: Jag har gått i många års terapi utan att komma åt vad mina problem egentligen handlade om. Symbolterapin förde mig direkt till kärnan.

Genom drömmar och bilder guidas den terapeutiska processen med en fokusering på klientens viktigaste behov. Symbolen är dessutom levande och kreativ, kan omvandla psyket, flytta energi och ändra upplevelser, även om intellektet inte förstår.

Ordet Symbolon kommer från grekiska symbolon, som betyder; sätta samman, göra helt, heliggöra. Motsatsen är diabolon; att splittra, separera. Symbolerna sätter samman personligheten, lyfter fram de aspekter som finns men som vi inte har kontakt med.

Under utbildningen får du ta del av teorier, lära dig tillämpa dessa i praktiska övningar, och fördjupa dig i personliga upplevelser. Det ges gott om utrymme för självreflektion och individuell utveckling för kursdeltagarna. Mellan kursveckorna träffas deltagarna i lokala basgrupper för att stödja varandra att tillämpa kunskaperna. Sista året gör alla ett fördjupningsarbete i något ämne som engagerar dem.
 

Utbildningsort

Mönsterås, Småland
symbolonterranova.se

Symbolterapeut- och symbolpedagogutbildning
2 år

Grön terapi/trädgårdsterapi
1 år

Introduktionsdagar i kombination med symbolövningar.

Kortkurser/pröva på
• Drömmarnas symbolspråk
• Kravlöst målande
• Livssamtal
• Inre ledarskap
• Frigörande måleri, meditation och drömarbete
• Fördjupningsdagar för redan utbildade
   Symbolpedagoger och Symbolterapeuter