"Vi använder symboliska uttryckssätt som inspirerar människor att växa och utvecklas."

För medlemmar

Kika på vårt senaste medlemsbrev med presentationer av nya medlemmar

Symbolernas Dag 18-19 mars 2023 - Vid medlemsmöte den 28 januari lämnas utrymme att låta oss inspireras av varandra för aktiviteter, Välkommen !
Varje år samlas våra medlemmar för att ses kring vårdagjämning. Det har blivit en tradition och ett tillfälle att ses för att dela symbolernas olika uttryck. Form, färg, bild, saga, myt eller berättelse, drömmar, rörelse, dans, musik.

Symbolernas dag 2023

Som ett exempel kring aktivitet som pågår på olika håll i landet var vi 8 vänner som träffades i en förort till Stockholm. Vi har tidigare arbetat och verkat tillsammans i Botkyrka. Verksamheten var då en del av sociatjänsten och hette ADOK - arbete Dialog och Kompetens " Att gå v i d a r e "  vi hade handledning med Dorothy Been  för att kunna arbeta med otraditionella metoder. Det har gått drygt 20 år sedan dess och ses fortfarande. Den 19.e samlades vi kring symbolernas dag som inleddes med bubbel, skratt och djupdykningar i intressanta sinnebildliga aktiviteter vi delade med varandra. Styrkan av att tillsammans reflektera och sätta samman en större mening för att stå upp i varagen där berättelsen om Saga och den nakna sanningen utgör tankar kring samverkande förutsättningar. God mat med gemensamma tillbehör, dikt och sång och en lekfull avslutning som kontrast till samtidens sprängningar. För nyfikna en busig brevbomb som vi pysslade ihop med hjälp av ståltråd, gummiband knapp och ett kuvert.

En grupp saml19 mars för  att prata om drömmar och drömmars betydelse som ledstjärna eller tillskott i vardagen.  Med inspiration av Ullmans teknik att dela en dröm. Berätta rita och reflektera kring symbolerna i drömen.  Det finns flera berättelser i en och samma källa.

Du måste stiga ner där skuggan faller
För att bli ägare till bergkristaller

Långt från den trakt vars gränser kallas veta
Du måste blödande i mörkret leta

Tills en dag såsom av ett under
Porten öppnas och du står där skakad i ditt väsens grunder

Där ljuset faller
Med dina händer fulla av kristaller

”I close my eyes in order to see”  Se medlemsbrev

Symbolvänner!
Symbolföreningen har firat 30 år! En kavalkad av symbolrika uppträdanden med solrosen som bärande tema.

Dagen delades med medlemmar som varit med från början . Dorothy tog oss tillbaka i tiden och gav en riklig beskrivning av föreningens historia och vinklingar. Ett stort kollage hade satts samman för att beskriva i text och bild. Minnen delades och vi ser gärna mer av detta, kanske en repris i samband med höstens årsmötesträff 16 oktober. Här nedan kan du se en kort film och sammanställning av dagen.

Vi firade Åke Högberg som fyllt 80 år. Åke är grundare av Symbolon med dess utbildningar som utgjort en källa för  symbolspråket och dess mångfacetterad användbarhet. Symbolon har samlat intresserade  och utbildat uppskattade terapeuter och pedagoger som sprider kunskapen vidare vilket våterkommande får ta del av när vi ses i samband dmed årsmöten.

Vid Jubiléet passade vi också på att gratulera Maj Högberg som 2021 debuterade som författare med sin diktsamling Minns du (På Ekström & Garay förlag)  Maj Högberg är verksam som psykoterapeut. Hon har i många år jobbat med samtalsterapi, parterapi och familjeterapi, samt även fördjupat sig i symbolterapi. Dikterna i Minns du speglar skeenden, känslor och möten. Texterna är minnen, bilder och fantasier som ringar in sådant som är gemensamt för oss alla.


Fler filmer från Jubieumet? 

Vi har tidigare under 2021 presenterat Astrid Ståhlberg böcker Vardagssbön (Proprius förlag)  som är korta tänkvärda dikter. " Att ge hopp och tankar en form sker på så olika sätt. Det kan bli till en önskan, undran, tilltro eller bön.
Men till något större eller bortom, som ändå når oss alla och som kanske kan göra det omöjliga möjligt."
Boken har 26 böner och bilder kring glädje, oro, trygghet, vanmakt, kärlek, ensamhet och rättvisa - för inspiration och eftertanke.
Varje bön har också tolkats i en uttrycksfull bild.

Astrid har också skrivit Skapande bibelsamtal (Argument förlag) Det kreativa skapandet berör flera sinnen och plötsligt får texten liv och ger ett personligt tilltal. Förhållningssättet lockar fram skratt och nyfikenhet och bidrar till växt i vardagen. Ingen vet på förhand vilka nya insikter och upplevelser texten kommer att ge var och en. Skapande bibelsamtal har stor tilltro till deltagarna och deras erfarenheter.

För fler tips kring litteratur som hör samman med symbolarbete kan du Läsa mer här...

Många av våra medlemmar är aktiva på olika sätt. Låt oss veta vad som händer och dela gärna med Er.

Människan har alltid uttryckt sina inre känslor och upplevelser i symboler. Det är i form av symboliska bilder, berättelser och andra kreativa uttryck som vår omedvetna kunskap om oss själva visar sig. Symbolspråket är en inspirerade väg till självkännedom som hjälper oss att hitta balans och mening i livet. Symbolföreningens medlemmar består av intresserade och personer som utbildat sig till symbolterapeuter och symbolpedagoger.

Vad gör Symbolföreningen?
Vem kan bli medlem?
Är det möjligt att kontakta en medlem för samtal eller en aktivitet?
Läs mer under Medlem/Region

Följ oss också på Facebook "Symbolföreningen - ringar på vattnet". Där kan du ställa frågor, få tips om kurser, utbildningar och inspiration.

Symbolarbete kan utföras  i olika former då vårt symboliska uttryck tillkännages på  olika sätt, symbolspråket  vädjar och talar till känslan, det har genom sin bredd förmågan att komma förbi rationella resonemang.  Vill du lära dig mer om dig själv finns allternativ som kan passa. Symbolarbete kan träda i kraft i stöd av sitt sammanhang enskilt eller genom skapande metoder i grupp.

Ge dig tid att utvecklas och lära känna mer om dig själv. Inom föreningen finns flera duktiga kreativa samtalspartners som du kan vända dig till för att få råd eller utforma aktiviteter.

I spår av Corona har vi blivit tvugna att ändra våra vanor och handla annorlunda. Det kan också innebära oro och stress som vi inte vet hur vi skall handskas med. Fysiska möten är begränsade och det har vuxit fram behov av nya sätt att hantera hur vi kan förhålla oss i möten med andra och till oss själva. 

Nya sätt för samtal och uttryck växer fram och det är något vi alla kan hjälpas åt att utveckla.

Om du har behov av kontakt är nyfiken eller önskar veta mer tveka inte att kontakta oss. Vi är många som arbetar och är bekanta med symbolvärlden.

Här hittar du och kan läsa mer om oss 

Jag har gått i många års terapi utan att komma åt vad mina problem egentligen handlade om. Symbolterapin förde mig direkt till kärnan.

Över hela Sverige arrangeras kurser och workshops där du får uttrycka dig kreativt och ge dig själv egen tid att hitta resurser och behov i ditt inre. I Kalendariumet hittar du lite kortare seminarium men det finns också lite längre utbildningar inom området.

Hitta en  symbolkurs nära dig!  
 

Gott Nytt År 2022

Tack för samarbetet under året 2021 Vi är tacksamma för er som utbildar och håller kurser - korta, längre, djupa och breda kurser där symbolerna, ritualerna, uttrycken och det reflekterande arbetet ges utrymme.
 
Styrelsearbetet har löpt fint under året, och vi vill att ni, medlemmar, ska veta att vi finns tillgängliga för er. Vi lyssnar gärna på er och era förslag och idéer kring utveckling, nya samarbetspartner, enkla tips. Hör gärna av er. Skicka in material som vi kan publicera som små artiklar kring erfarenheter om vad som händer runt om i landet. Tips kring de vi delar och gör tillsammans. Vill påminna om våra Facebooksidor där Vi kan dela med oss i våra flöden.
 

                     VI  önskar er allt gott inför det nya året!

AKTUELLT  2023
Förbered för aktiviteter under året

Symbolföreningens Årsmöte 2023
Årsmöte och medlemsmöte i Jämshög den 14-15 oktober, lunch till lunch.

Välkommen till Symbolföreningens  Medlemsdagar, årsmöte med fortbildning och inspiration. Det  är ett tillfälle för givande gemenskap.

Allmänheten och Intresserade  av föreningen kan delta i öppna workshops på lördagen  Se nedanstående inbjudan.

Årsmöteshandlingar dhittar du som medlem under fliken insidan.

Lika-Olika-Unika-dagar med kusinföreningarna.
Endast för medlemmar.
Anordnas i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund. Gå med i Facebook-gruppen "Symbolföreningen - insidan" för information om nästa tillfälle.  

Symbolernas dag i mars
Är en återkommande programmpunkt som uppmuntrar till spännande aktiviteter i landets olika regioner. 
Läs mer 

Symbolernas dag Vårdagjämningen helgen 18-19 mars
Bli synlig och tydlig genom att ni, ensam eller ännu bättre i samarbete med kollegor, slår på symboltrumman och delar någon timme med andra.
Just nu efter den ovissa period vi alla upplevt, kan en träff med symbolbearbetning passa ypperligt. Kanske ni har egna lokaler,  kan hitta en eller samlas hemma hos varandra…

Fler  uppslag som händer i din närhet Låt oss veta vad ni gör och var ni finns, så vi kan sprida och uppmuntra varandra.

Årsmöte 2023
Du är välkommen att delta eller medverka med en Workshop. Vi har möjlighet att lägga flera workshops parallellt så många får plats – Hör gärna av er !

Anmäl intresse och medverkan 
till: Styrelsen
 

Träffas över länk för utbyten inspiration och samarbeten

Hör av dig till styrelsen om du vill hålla i en aktivitet.

2021 firade vi jubileum där föreningens historia knöts samman med utbildningarna via Symbolon
Utbildningarna via Symbolon kom att utgöra grunden till symbolföreningen med dess verksamhet att fortsatt samla intresserade som ser värdet i symbolens användbarhet. I föreningen har alltid funnits möjlighet att hitta likasinnade för utbyte av erfarenhet.

Exempel ur programmet för årsmötet 2021 är berättelser om föreningens och symbolutbildningarnas spännande start och utveckling med Pia Keiding och Dorothy Béen, Musik och klanger från kristallskålar av Camilla Andersson. Ekopsykologi med Henrik Hallgren. Möjlighet fanns att delta via Zoom under presentationerna.

som medlem kan du gå in och se inbjudan i sin helhet samt få tillgång till mötesdokumenten se flik om oss/insidan
Du kommer också att kunna läsa lite texter samt ta del av övningar 

Se.. Insidan för medlemmar
Läs medlemsbrev och inbjudan till kusinträffar

Lika olika unika
Kusinträffar s.k. Lika-Olika-dagar med workshops anordnas på flera orter genom samverkan med andra näraliggande föreningar såsom såsom Psykosyntesförbundet, SAG - Gestaltterapeuter, Svenska Psykodramaförening, SFSK - Föreningen för Systemiska Konstellationer, SRUK - Förbundet för Uttryckandekonst, SRBt Svenska riksförbundet för bildterapeuter.

Symbolernas Dag 19 och 20mars 2022

loading...
Symboler håller rötterna när tillvaron tappar fotfästet
Åke Högberg, Symbolterapeut och utbildare guidar en grupp. 3 min.

Utbilda dig till symbolpedagog eller symbolterapeut

Utbildning till Symbolpedagog eller Symbolterapeut. Finns på flera orter i Sverige. 7 veckors kurs fördelad över två år.
Mer om utbildningarna