"Vi använder symboliska uttryckssätt som inspirerar människor att växa och utvecklas."

För medlemmar

Kika på vårt senaste medlemsbrev med presentationer av nya medlemmar

loading...

Symbolernas dag 2024
Vi samlar medlemmar och intresserade till sagolika möten!

Varje år samlas våra medlemmar för att ses kring vårdagjämning. Det har blivit en tradition och ett tillfälle att ses för att dela symbolernas olika uttryck. Form, färg, bild, saga, myt eller berättelse, drömmar, rörelse, dans, musik.

Du måste stiga ner där skuggan faller
För att bli ägare till bergkristaller

Långt från den trakt vars gränser kallas veta
Du måste blödande i mörkret leta

Tills en dag såsom av ett under
Porten öppnas och du står där skakad i ditt väsens grunder

Där ljuset faller
Med dina händer fulla av kristaller

”I close my eyes in order to see”  Se medlemsbrev


Fler filmer från Jubieumet? 

Vi har tidigare under 2021 presenterat Astrid Ståhlberg böcker Vardagssbön (Proprius förlag)  som är korta tänkvärda dikter. " Att ge hopp och tankar en form sker på så olika sätt. Det kan bli till en önskan, undran, tilltro eller bön.
Men till något större eller bortom, som ändå når oss alla och som kanske kan göra det omöjliga möjligt."
Boken har 26 böner och bilder kring glädje, oro, trygghet, vanmakt, kärlek, ensamhet och rättvisa - för inspiration och eftertanke.
Varje bön har också tolkats i en uttrycksfull bild.

Astrid har också skrivit Skapande bibelsamtal (Argument förlag) Det kreativa skapandet berör flera sinnen och plötsligt får texten liv och ger ett personligt tilltal. Förhållningssättet lockar fram skratt och nyfikenhet och bidrar till växt i vardagen. Ingen vet på förhand vilka nya insikter och upplevelser texten kommer att ge var och en. Skapande bibelsamtal har stor tilltro till deltagarna och deras erfarenheter.

För fler tips kring litteratur som hör samman med symbolarbete kan du Läsa mer här...

Många av våra medlemmar är aktiva på olika sätt. Låt oss veta vad som händer och dela gärna med Er.

Människan har alltid uttryckt sina inre känslor och upplevelser i symboler. Det är i form av symboliska bilder, berättelser och andra kreativa uttryck som vår omedvetna kunskap om oss själva visar sig. Symbolspråket är en inspirerade väg till självkännedom som hjälper oss att hitta balans och mening i livet. Symbolföreningens medlemmar består av intresserade och personer som utbildat sig till symbolterapeuter och symbolpedagoger.

Vad gör Symbolföreningen?
Vem kan bli medlem?
Är det möjligt att kontakta en medlem för samtal eller en aktivitet?
Läs mer under Medlem/Region

Följ oss också på Facebook "Symbolföreningen - ringar på vattnet". Där kan du ställa frågor, få tips om kurser, utbildningar och inspiration.

Symbolarbete kan utföras  i olika former då vårt symboliska uttryck tillkännages på  olika sätt, symbolspråket  vädjar och talar till känslan, det har genom sin bredd förmågan att komma förbi rationella resonemang.  Vill du lära dig mer om dig själv finns allternativ som kan passa. Symbolarbete kan träda i kraft i stöd av sitt sammanhang enskilt eller genom skapande metoder i grupp.

Ge dig tid att utvecklas och lära känna mer om dig själv. Inom föreningen finns flera duktiga kreativa samtalspartners som du kan vända dig till för att få råd eller utforma aktiviteter.

" Jag lyssnar och lär när bilden talar"


Om du har behov av kontakt är nyfiken eller önskar veta mer tveka inte att kontakta oss. Vi är många som arbetar och är bekanta med symbolvärlden.

Här hittar du och kan läsa mer om oss 

Jag har gått i många års terapi utan att komma åt vad mina problem egentligen handlade om. Symbolterapin förde mig direkt till kärnan.

Över hela Sverige arrangeras kurser och workshops där du får uttrycka dig kreativt och ge dig själv egen tid att hitta resurser och behov i ditt inre. I Kalendariumet hittar du lite kortare seminarium men det finns också lite längre utbildningar inom området.

Hitta en  symbolkurs nära dig!  
 

loading...

AKTUELLT  2024
Förbered för aktiviteter under året

Symbolernas dag

2024 Symbolföreningens Årsmöte bjuder Mönsterås in till sig, boka in 12-13 oktober.

Lika-Olika-Unika-dagar med kusinföreningarna.
Endast för medlemmar.
Anordnas i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund. Gå med i Facebook-gruppen "Symbolföreningen - insidan" för information om nästa tillfälle.  

Träffas över länk för utbyten inspiration och samarbeten

Hör av dig till styrelsen om du vill hålla i en aktivitet.

Utbilda dig inom symbolarbete.

Behovet av myter, hur kan vi skapa och omskapa myter som stödjer livet och livets rörelser. 
Se mer..


Se.. Insidan för medlemmar
Läs medlemsbrev och inbjudan till kusinträffar

Lika olika unika
Kusinträffar s.k. Lika-Olika-dagar med workshops anordnas på flera orter genom samverkan med andra näraliggande föreningar såsom såsom Psykosyntesförbundet, SAG - Gestaltterapeuter, Svenska Psykodramaförening, SFSK - Föreningen för Systemiska Konstellationer, SRUK - Förbundet för Uttryckandekonst, SRBt Svenska riksförbundet för bildterapeuter.

Symbolernas Dag

loading...
Symboler håller rötterna när tillvaron tappar fotfästet
Åke Högberg, Symbolterapeut och utbildare guidar en grupp. 3 min.

Utbilda dig till symbolpedagog eller symbolterapeut

Utbildning till Symbolpedagog eller Symbolterapeut. Finns på flera orter i Sverige. 7 veckors kurs fördelad över två år.
Mer om utbildningarna