Seed of life

"Vi använder symboliska uttryckssätt som inspirerar människor att växa och utvecklas."

Om Symbolföreningen

Människan har alltid uttryckt sina inre känslor och upplevelser i symboler. Det är i form av symboliska bilder, berättelser och andra kreativa uttryck som vår omedvetna kunskap om oss själva visar sig. Symbolspråket är en inspirerade väg till självkännedom som hjälper oss att hitta balans och mening i livet. Symbolföreningens medlemmar är personer som utbildat sig till symbolterapeuter och symbolpedagoger.

Vad gör Symbolföreningen?
Vem kan bli medlem?
Läs mer

Följ oss på Facebook "Symbolföreningen - ringar på vattnet". Där kan du ställa frågor, få tips om kurser, utbildningar och inspiration.

Har du behov av enskilt stöd och samtal? En Symbolterapeut kan vara lösningen. Eller vill du utvecklas med kreativa metoder i grupp? Då kan en kurs hos en Symbolpedagog passa bra. Ge dig tid att lära känna mer om dig själv.

Hitta din terapeut eller pedagog, som använder symboliska uttryck.

Jag har gått i många års terapi utan att komma åt vad mina problem egentligen handlade om. Symbolterapin förde mig direkt till kärnan.

Över hela Sverige arrangeras kurser och workshops där du får uttrycka dig kreativt och ge dig själv egen tid att hitta resurser och behov i ditt inre.

Hitta en symbolkurs nära dig!   Här finns våra medlemmar!

AKTUELLT

Årets medlemsdagar arrangeras av region Väst 19-20 oktober 2019
Höstmöte, medlems- och årsmöte i oktober 2020 med öppna workshops för medlemmar men också för nyfikna och intresserade, för att dela och sprida kunskap enligt Symbolföreningens syfte.

Fortbildning i Symbolarbete i januari 2020
Behöver Du inspiration och påfyllning i ditt arbete? Kom med på denna 5-dagars fortbildning. Vi kommer att arbeta med symboliska uttryckssätt såsom drömmar, bildskapande, sagor, myter, ritualer och visualiseringar. Kursen arrangeras av Symbolföreningen och leds av Maj och Åke Högberg.

Med anledning av stort intressse är kursen redan fulltecknad


Förbered för Symbolernas dag 23-24 mars
2019 arrangerades flertal uppskattade möten på olika håll runt om i landet.

2020 får vi tillfälle att på nytt bjuda in till detta årligen återkommande evenemang.  Symbolernas dag arrangeras kring vårdagjämningen där regioner och medlemmar uppmuntras att bjuda in till aktiviteter för att sprida kunskap om symboler och sitt engagemang för detta.
Medlemmar som arrangerar hör av sig till hemsidan för publicering av aktiviteter. Publicering sker även via Facebook
Läs mer 

 Insidan. För medlemmar 
Läs medlemsbrev och inbjudan till kusinträff

Lika – Olika – Unika
Kusinträffar s.k. Lika-Olika-dagar med workshops anordnas på flera orter genom samverkan med andra näraliggande föreningar såsom såsom Psykosyntesförbundet, SAG - Gestaltterapeuter, Svenska Psykodramaförening, SFSK - Föreningen för Systemiska Konstellationer, SRUK - Förbundet för Uttryckandekonst, SRBt Svenska riksförbundet för bildterapeuter.

 

Symbolernas Dag 23 och 24 mars 2019

loading...
Symboler håller rötterna när tillvaron tappar fotfästet
Åke Högberg, Symbolterapeut och utbildare guidar en grupp. 3 min.

Utbilda dig till symbolpedagog eller symbolterapeut

Utbildning till Symbolpedagog eller Symbolterapeut. Finns på flera orter i Sverige. 7 veckors kurs fördelad över två år.
Mer om utbildningarna